Skip to main content

– Mors bekymringer ble tatt på stort alvor

REKTOR: Gretha Storevik på Mølladammen ungdomskole i Lommedalen.

Fylkesmannen mener Mølladammen ungdomsskole har tatt 13-åringens mors bekymringer på stort alvor, og at det ble tilrettelagt for en best mulig skolestart for jenta i fjor høst.

Likevel konkluderer Fylkemannen med at skolen delvis har brutt opplæringsloven.

Rektor Gretha Storevik har ventet på rapporten som gir svar på hva slags oppfølging jenta fikk før hun begynte og mens hun var elev på  Mølladammen i Lommedalen.

LES OGSÅ: Fylkesmannen: Enkelte lovbrudd, men jenta ble fulgt godt opp

Det er tidligere kommet frem at jenta opplevde å bli mobbet ved de ulike skolene hun har gått på i Bærum, noe som igjen skal ha medvirket til at hun utviklet spiseforstyrrelser.

Fylkesmannens oppgave har vært å finne ut om bærumsskolene har gjort det de skal etter opplæringsloven for å ivareta jentas psykososiale miljø.

Hva tenker du om konklusjonene i rapporten når det gjelder Mølladammen?

– Jeg ser at vi skulle ha fattet et enkeltvedtak på et tidligere tidspunkt og at vi er blitt kritisert for det formelle i denne saken om vedtak som gjelder plikter og rettigheter. Likevel er jeg glad for at rapporten sier at vi har gjort mye for å ta imot jenta og legge forholdene på skolen godt til rette for henne, sier rektor Gretha Storevik ved Mølladammen.

Er det ting du nå ser at skolen skulle håndtert på en annen måte?

– Det er jo dette at vi skulle ha reagert raskere med enkeltvedtaket, ellers har vi fulgt opp jenta veldig nøye, også etter at hun sluttet på skolen i fjør høst. Vi var bekymret for hennes utvikling og tok derfor kontakt med barnevernet og Valdres kommune hvor hun flyttet, sier rektor.

LES OGSÅ: Bærums skolesjef bøyer hodet dypt

Er det rutiner som vil bli endret etter denne rapporten?

– Igjen er det enkeltvedtak, at vi må bli raskere til å fatte dem, det har vi allerede snakket om, men dette gjelder ikke bare Mølladammen, men hele kommunen.

Hvordan har denne saken preget skolen de siste månedene?

– Det har vært viktig for oss å ta vare på alle elevene. Enkelte elever som har vært omtalt og nært knyttet til saken  er blitt fulgt opp tett, også av andre etater i Bærum kommune. Det har også vært viktig å følge opp personalet på Mølladammen, spesielt alle de som hadde kontakt med jenta, sier Storevik.

Rektor forteller at jenta gikk veldig kort på skolen og at det utover dem som gikk i 8. klasse med henne ikke kjente så godt til jenta.

– Det er nok mange på skolen som ikke visste hvem hun var, sier Storevik.

Er du lettet over Fylkesmannens konklusjon?

– Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle innsatsen rundt elevenes psykososiale miljø. Dette er en tragisk sak for alle involverte parter. Vi har lært mye, og det skal vi ta med oss i det videre arbeidet.

LES OGSÅ: Pressemelding fra Bærum kommune: Styrket innsats for barn og unge som trenger det

Dette er Fylkesmannens oppsummering om Mølladammen:

«Etter Fylkesmannens vurdering har Mølladammen skole tatt mors bekymring på stort alvor, og de har tilrettelagt for en best mulig skolestart for eleven. De tiltakene skolen iverksatte for å ivareta eleven ved skolestart, var tiltak av forebyggende karakter basert på bekymring før eleven startet på skolen. Henvendelser om fremtidige forhold knyttet til det psykososiale miljøet utløser ikke skolens plikt til å fatte vedtak.

I løpet av de tre-fire første ukene etter skolestart er det imidlertid  Fylkesmannens vurdering at flere forhold i sum må anses som å be om tiltak etter opplæringslovens paragraf 9a – 3tredje ledd. Mølladammen skole iverksatte da ytterligere tiltak for å ivarta elevens rett til et godt psykososialt miljø etter paragraf 9a 3 tredje ledd. Rektor skulle på dette tidspunkt imidlertid også snarest mulig ha tatt stilling til om elevens rett var oppfylt eller ikke og fattet et enkeltvedtak."

Ut i fra dette er Fylkesmannens konklusjon følgende:

  • Mølladammen skole har ikke snarest mulig fattet enkeltvedtak i september 2015. Dette innebærer et delvis brudd på regelverket i opplæringslovens paragraf 9a- 3 tredje ledd.
  • Mølladammen skole har fulgt regelverket i opplæringslovens paragraf 15-3 høsten 2015.
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.