Skip to main content

Mistanke om flere straffbare forhold etter konkurs

LAGER: I dette bygget i Bærumsveien hadde selskapet laget.

Manglende selvangivelse, manglende årsregnskap og brudd på merverdiavgiftsloven er noen av punktene bostyrer lister opp i den foreløpige innberetningen til tingretten.

Les flere artikler