Skip to main content

Midlertidige ansettelser

Midlertidige ansettelser skaper usikkerhet for mange. Det skaper hverken flere jobber eller bringer nye grupper inn i arbeidslivet.

Regjeringen og deres støttepartier i Stortinget har vedtatt en generell adgang. Forslaget åpner i praksis for at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.

Dette er en maksimumsramme. Det er lov for en arbeidsgiver å bestemme en lavere ramme. Derfor foreslo Arbeiderpartiet i formannskapet at Bærum viderefører den mer restriktive bruken som fulgte av den tidligere arbeidsmiljøloven. Forslaget fikk bare stemmene fra Ap (SV er ikke i formannskapet)

Midlertidige ansettelser skaper økt usikkerhet for manges økonomi og mulighet til å planlegge karriere og privatliv. Bankene gir sjelden boliglån til dem uten fast stilling.

Forskning viser at det hverken skaper flere jobber eller bringer nye grupper inn i arbeidslivet. Dette fremheves blant annet av de funksjonshemmedes organisasjoner.

Det hemmer likestillingen. Kvinner er allerede i dag overrepresentert blant de midlertidig ansatte i Norge. Derfor krevde likestillingsminister Solveig Horne (Frp) at konsekvensene for likestillingen ble utredet, men dette ble ikke fulgt opp.

Det fører til flere arbeids-ulykker og økt helserisiko i arbeidslivet. Derfor advarer Arbeidstilsynet mot forslaget.

Midlertidige ansettelser svekker arbeidstagernes rettigheter og mulighet til å stille krav om et godt arbeidsmiljø. Det lager et tydeligere A- og B-lag i arbeidslivet. Derfor står arbeidstagerorganisasjonene YS, Unio og LO sammen mot forslaget.

På denne bakgrunn ønsker Arbeiderpartiet at Bærum kommune har en restriktiv holdning til midlertidige ansettelser.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Les flere artikler