Oppfordringer går herved til ordfører Conradi om å få satt dette i gang.

Erik Bye har også vært foreslått, men han har aldri hatt noen tilhørighet til Vollen.

John Birger Wiken bragte Jens Evensen på bane i et debattinnlegg i Budstikka 11. november.

Evensen (1917–2004) og kona Sylvei hadde eiendom i Vollen, og vi beboere der hadde god kontakt i mange år. De var for meg som helt vanlige, greie folk.

Da min onkel gikk bort, kjøpte de hans matbutikk – den eldste i området, trolig også den eldste i Asker.

Jens var jurist, embetsmann og politiker. Han hadde vært innom Harvard, noe som sikkert kom godt med da han måtte sette seg inn i oppdelingen av Nordsjøen med avtaler for råderetten over kontinentalsokkelen. De siste årene var han internasjonal dommer i Haag.

Billedhuggeren Joseph Grimeland (1916–2002) er en annen stor mann, en kunstner som hadde sin eiendom med atelier i kort avstand fra Vollen sentrum.

Les også: Skaper debatt: Er disse vakre eller stygge?

Les også: Disse skulpturene kan du oppleve på sykkelturen:

Hans far som kjøpte eiendommen, ordnet slik at min tante Elisabeth fikk artium i 1927 som den første i Vollen. Joseph ble godt beundret for sitt arbeid av oss Vollen-beboere.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Odd Nerdrum besøkte ham stadig og kalte ham en Sokrates i norsk kunstliv. Per Ung var også en god venn på besøk og klassifiserte Joseph som en tradisjonsbærer til de store billedhuggerne Michelangelo og Rodin.

Joseph har skapt mange store verk: Oslopiken på rådhuset i Oslo, krigsmonumentet i Asker og kanskje det største av mange – krigsseilermonumentet på Bygdø.