Selv om sikkert mange av velgerne synes det var en langvarig valgkamp, kan jeg trøste med at det synes nok de fleste politikere også.

KrF gikk frem i Akershus på fylkestingsvalget med 0,1 prosent, og vi sto på stedet hvil i kommunevalget.

Dette betyr at bak mitt mandat til fylkestinget har vi 8.262 velgere. Det manglet 246 stemmer på ett mandat til. Med andre ord manglet det svært få stemmer, og hver stemme betyr noe.

Les også: Anette Solli fortsetter som fylkesordfører

I flere land i verden er det en drøm om å få lov til å bruke stemmeretten.

Det er derfor et stort paradoks at ikke flere enn cirka 60 prosent valgte å stemme i Norge.

Det er for tidlig å konkludere ned hvorfor det er slik, men det er en tydelig utfordring for neste valg.

Jeg er stolt av alle KrF-erne som har stått på i valgkampen de siste ukene. De har gjort en kjempejobb, og folk har sett deres ekte engasjement for menneskeverdet.

KrF har hatt god formkurve og en valgkamp som ble kåret til landets beste.

Nasjonalt i kommunevalget fikk KrF 5,4 prosent av stemmene, og 5,6 prosent i fylkestingsvalget.

Tusen takk til alle dere som stemte på KrF denne gangen.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi ser flere positive tendenser ved dette valget, så KrF har et større potensial.

Blant annet ser vi ut til å ha fått flere unge velgere, og KrFU gjorde et godt skolevalg.

Vi stiger også litt i flere byer. Det varsler godt for fremtiden.

Alt dette er gode ting å ta med seg videre frem mot neste valg i 2017.