Vi i Grønn Ungdom Asker & Bærum vil minne Stortings-politikerne om noen.

Vi har nå hatt to prøveprosjekter med stemmerett for 16- og 17-åringer. Dette har gått bra. Ingen av dommedagsprofetiene slo til. Det ble ikke fløypartifest, og det var ingen praktiske vanskeligheter.

Les også: – Politikerne blåser i oss

Langt flere ungdomskandidater ble stemt inn på faste plasser i forsøkskommunene. Dette er positivt med tanke på svært høy gjennomsnittsalder i politikken.

Det viser også at 16- og 17-åringene som stemte, benyttet seg til fulle av den påvirkningsmuligheten de hadde. Ikke bare ved å stemme på et parti, men også ved å gi personstemmer til de kandidatene de kjente eller kunne identifisere seg med fordi de var unge.

Valgdeltagelsen er høyere enn blant førstegangsvelgere som har fylt 18 år. Det er for tidlig å si hvordan dette vil slå ut på lang sikt. Men resultatet gir oss god grunn til å håpe at de som har stemt da de var 16 eller 17 år, fortsetter med det også etter at de har flyttet hjemmefra.

Velgermassen har blitt eldre. De eldste velgerne har fått mer kjøttvekt i politikken.

Ett av flere resultater er at politikerne kan tillate seg å foreslå å gi mer i pensjon til gifte og samboende enn før. Og dette i en tid hvor vi vet at velferdsstaten kommer til å bli dyrere for oss som skal overta!

Når den øvre aldersgrensen for valgdeltagelse forhøyes, i takt med at vi lever lenger, så er det rimelig at også den nedre aldersgrensen senkes. Det handler om demokratisk balanse.

Vi håper det blir siste gang 16- og 17-åringer bare får prøve å stemme ved lokal- og fylkestingsvalg. Stemmerettsalderen bør senkes permanent.

Les flere meninger og debattinnlegg her