Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 2. desember 2015.

Ett år på overtid gjenåpner stasjonene som gjør det mulig igjen å benytte lokaltogene.

Det var en fornøyd samferdselsminister som var på inspeksjon 14 dager før den offisielle åpningen av de tre stasjonene.

Mange vil beskrive stasjonene som nå tas i bruk, som råflotte. De er i hvert fall gedigne byggverk som ivaretar mange interesser.

Ett eksempel er varmekablene som finnes både inne og ute. Neppe ressursbesparende, men det skaper trygghet og trivsel.

Viktigere er det allikevel at togene vil komme langt hyppigere enn tidligere. Syv avganger i timen på Blommenholm og Høvik stasjon. I tillegg vil Stabekk få flytogavgang én gang i timen.

Ingen tvil om at nye stasjoner og økt frekvens fremmer et godt kollektivtilbud.

Les også: Endelig kan stasjonene åpne

Les også: Åpner tre stasjoner søndag 13. desember

Les også: Nytt signalanlegg

Togtrafikken på strekningen mellom Sandvika og Oslo sentralbanestasjon er den tettest trafikkerte i landet. Skal det ikke oppstå forsinkelser, er det nødvendig at moderne teknisk utstyr er på plass og fungerer.

Når togene suser på strekningen, vil de fleste glemme at signalanlegget var svært forsinket.

Områdene langs jernbanelinjen gjennom Bærum er av de tettest befolkede i kommunen. Jernbanen har spilt en viktig rolle for folks reisevaner i generasjoner. Ikke minst har den gitt effektive arbeidsreiser til og fra Oslo.

Selv om mange arbeidsplasser i dag er flyttet, blant annet til Fornebu, spiller togtransport en viktig rolle. Ruter knytter tog og buss sammen og bidrar til et effektivt kollektivnett i Vestregionen.

Høvik stasjon ble tatt i bruk i 1874. Siden den gang har befolkningen og antall togreisende vokst i takt med hverandre.

Jernbanen er en viktig forutsetning for at befolkningen i Asker og Bærum skal komme raskt til og fra Oslo. Også internt i de to kommunene og mellom kommunene er det mange som bruker tog.

De siste tiårene har det vært en betydelig satsing på jernbanen gjennom distriktet vårt. Det letter hverdagslivet for alle som benytter tilbudene.

Målet er at stadig flere skal reise kollektivt. Derfor kom T-banen til Kolsås på plass. Derfor åpnes om få dager moderne stasjonsanlegg som gir flere togavganger.

Langs Kolsåsbanen er det mulig å bygge flere boliger. Like enkelt er det ikke på strekningen fra Sandvika til Oslo. Vi vil i tiden fremover allikevel oppleve at nye boligprosjekter blir lansert langs banene. Det er i tråd med hva både lokale og sentrale myndigheter ønsker seg.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Nåværende regjering satser tungt på skinnegående transport. Den er effektiv, og den er forurensningsfri.

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 2. desember 2015.