Jeg oppfordrer unge fra Asker og Bærum:

Sjekk alle mulighetene som dukker opp. Velg en original vei. Skap gjerne veien selv. Velkommen til det nye Norge.

Den rødgrønne regjeringen satt med makten i åtte år. I løpet av denne tiden gikk mye av oljepengene til offentlig sektor.

Les også: En god dag for Asker og Bærum

Les også: Budsjett med stor effekt

Les også: Senk selskapsskatten

Mange av de nye stillingene var nødvendig. Staten og kommunene har fått nye oppgaver å håndtere.

Men dagens regjering mener at nok er nok. Satser vi altfor ensidig på offentlige sektor, skaper vi en koloss det til slutt blir vanskelig å bevege.

Altfor mange og tunge offentlige administrasjoner kan hindre det vi for øyeblikket trenger aller mest: Nye løsninger.

Nå må vi forske oss fremover. Vi trenger mennesker som tenker nytt og ikke flere som sementerer det vi har.

Unge fra Asker og Bærum satser på utdanning. Andelen studenter fra ungdomskullene er blant de høyeste i landet.

Også i våre kommuner satser de fleste tradisjonelt. Nå er tiden til å tenke ut av boksen. Norge må forberede seg på omstilling.

Det er mye olje igjen på norsk sektor, men en dag tar den slutt. Og nye energikilder blir helt nødvendig for å skape et bedre klima.

Regjeringen ønsker en omstilling i grønn retning. Skal vi få til det, trenger vi ressurssterke ungdommer som velger nye veier og tenker nye tanker.

Arbeiderpartiet beskylder dagens regjering for å bruke mye penger. I dagens situasjon er det altfor defensivt.

Med økende arbeidsledighet må regjeringen stimulere til aktivitet. Hvis ikke, vil den øke ytterligere.

Den høye oljeprisen vi hadde, skapte nærmest arbeidsplasser av seg selv. Nå må regjeringen gi dragkraft for å motvirke nedgangen.

Statsbudsjettet for 2016 er et spesielt budsjett fordi vi har en spesiell situasjon. Nå skal ferske oljepenger brukes til å investere for fremtiden – i kunnskap, infrastruktur og flere arbeidsplasser. I motbakke må man tørre å gi ekstra gass for å holde farten.

Vi har heldigvis et næringsliv med private eiere som fortsatt ønsker å drive sin virksomhet i Norge.

Regjeringen vil redusere selskapsskatten for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig, trappe ned formuesskatten for å styrke norsk eierskap og senke inntektsskatten for å gjøre det mer lønnsomt å arbeide.

Venstresidens retorikk om at «Regjeringen gir skattelette til de rikeste» er misvisende.

Bedriftseiere er opptatt av at bedriftene deres går med overskudd i et konkurranseutsatt marked.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Skattelettelser bidrar til at mer midler blir værende i selskapene for å skape ny vekst og nye arbeidsplasser som hele samfunnet nyter godt av.

Når regjeringen senker skattene, er det ikke for at Rimi-Hagen og Rema-Reitan skal få mer på kontoen til privat forbruk. Det er en investering for fremtidige arbeidsplasser.

I denne tiden er det viktigere å skape enn å skatte.