Fredag 13. november var det i Aftenpostens Oslo By et langt stykke om utbygging i Bærumsmarka, som motstandere av utbyggingen kaller for en «bilbasert satellitt i marka».

At Naturvernforbundet og flere andre er imot er ikke direkte overraskende. De bor jo allerede her, hvorfor skal det være plass til flere?

Det er lett å være motstander, kom med litt nye tanker og ideer til hvordan det kan gjøres.

LES OGSÅ: Stoppordre for storutbyggingen av Fossum

En utbygging av planlagt tunnel på Røa vil bedre konkurranseforholdet for biltrafikken, sies det, og ikke gi grunnlag for en reduksjon i antall kollektivreisende.

Ruter som er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes administrasjonsselskap for kollektivtrafikk, sier det ikke er mulig å få til en fornuftig kollektivtransport med buss med den trafikken som allerede er på veiene i området.

Er det ikke nå Ruter og Bærum kommune skulle slått sammen hodene sine og planlagt litt innovativt og langsiktig?

LES OGSÅ: Fylkesskepsis mot boligbygging på Fossum

Utbygging vil komme, men det er allerede er sprengt på veiene og ikke plass til nye og bedre veier i området.

Kunne det kanskje vært en tanke nå å se på andre måter å gjennomføre transport av befolkningen i disse områdene?

Det ligger særdeles godt til rette for en utbygging av T-bane i området.

Hvis det skal tas hensyn til miljø fra starten, så kan det lages en T-bane under bakken. Sving av en ny linje fra Østeråsbanen ved Grinidammen ned i tunnel, en sving bort til Fossum-jordet, videre under områdene som er tenkt utbygd, videre under Listuveien med blokkene der, og i en rett linje videre til Lommedalen.

Tunnel på 7-8 kilometer

Her vil det passe med en endeholdeplass i området ved Lommedalen kirke. Da er den innen gangavstand for en stor del av dalens innbyggere.

En slik tunnel vil bli cirka 7–8 km, hele tiden i tunnel, så fra et miljøvernsynspunkt helt etter boken.

Nå vil noen si at det ikke er plass til flere avganger på Østeråsbanen, dette på grunn av at den må dele på en allerede sprengt tunnel under Oslo sentrum med blant annet Kolsåsbanen.

Dette kan løses enkelt ved at annenhver avgang fra Oslo sentrum går til Østerås og Lommedalen.

– Vil redusere reisetiden betraktelig

Hvis et kollektivtilbud er på plass før utbyggingen starter, kan nesten all trafikk styres inn der, samtidig vil ikke behovet for busser være til stede i samme mengde.

For beboere i Lommedalen vil også en T-bane-linje over Røa redusere reisetiden betraktelig til Oslo sentrum, i forhold til dagens tilbud med ekspressbusser morgen og kveld.

Bare fra Lommedalen/Bærums Verk er det 13 avganger om morgenen og 9 i retur, ofte med flere busser i følge på de samme avgangene.

Her er det potensial for å spare mye busstransport på et sprengt veinett. Samtidig kan bussrutene endres til å serve T-banen med mindre servicelinjer/-busser lokalt.

10-12.000 innbyggere

En utbygging av en ny T-bane-linje vil også fange opp mange av dem som per i dag kjører og parkerer på innfartsparkeringene på Kolsås, Avløs, Gjønnes, Egne Hjem, Østerås og Jar, for likevel å ta bane.

Kanskje de jobber slik at bane er det letteste fra starten av. Må de kjøre for å levere barn i barnehage, kjører de ikke hjem igjen med bilen, de fortsetter til Oslo eller en parkeringsplass i nærheten.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Siden det allerede er sprengte innfartsparkeringer på disse stedene, kan en ny linje gjøre at det ikke er nødvendig med utbygging av p-hus her?

Kundene er der, og det gjelder for Ruter og deres eiere å se det.

I Lommedalen bor det cirka 11.400 personer. Fossum-byen er anslått til 2.000 boliger, det blir vel cirka 10.000-12.000 innbyggere.