Dette er Budstikkas lederartikkel mandag 7. desember 2015.

Den kan være støyende og trang, og trafikken er økende. Fordi det bygges nytt både i Asker og Røyken.

Nå vil Vegvesenet sikre de mykeste trafikantene med gang- og sykkelvei. Fint, sier beboere langs veien. Men først vil vi ha støyskjermer.

Les også: Beboere lager støyskjermbråk

Vegvesenet har gjort sine egne målinger som viser at støyen ikke er så høy at det foreligger krav om støyskjermer.

Tomteeierne har andre målinger, og vil ikke tilby en kvadratmeter med tomt før støyskjermer blir bygget.

I denne saken kommer beboerne med et betimelig krav. Røykenveien oppfattes som både støyende og forurensende, og veien er på ingen måte dimensjonert for den trafikken som er på veien i dag.

Asker har Heggedal som utbyggingsområde. En storstilt boligbygging er i startfasen. Røyken bygger også boliger. I sum betyr det økt trykk på Røykenveien.

Målet for Vegvesenet er at det skal bygges gang- og sykkelvei fra Marie Lilleseths vei til Røyken grense. Dermed er målet om en sikker vei fra Asker sentrum til Røyken grense innen rekkevidde.

Denne utbyggingen bør selvsagt også få de samme beboerne til å glede seg over at trafikksikkerheten blir langt bedre enn den er i dag.

Gang- og sykkelveien i det aktuelle området ble vedtatt i 2003, for snart 13 år siden. Nå planlegger Vegvesenet at utbedringene er gjennomført i 2018.

I stedet for å krangle om målingene som er gjort, bør Statens vegvesen være rause og si ja til støyskjermer.

Det er liten tvil om at trafikken på Røykenveien vil fortsette å vokse. Det igjen vil skape mer støy og svevestøv. Når det rigges for anleggsarbeid på strekningen, er det naturlig at støyskjermer følger den utbedrede veien.

Slik det har skjedd andre steder langs den samme veien.

Asker er ikke bortskjemt med nye veier. Det er snarere slik at veistandarden er en av begrensningene for boligutvikling i kommunen.

Røykenveien har vært og vil forbli en flaskehals. Nye prosjekter som avlaster eksisterende vei, kommer ikke i nærmeste fremtid. Hvis Statens vegvesen i stedet for å diskutere blir enig med grunneierne om at det er godt for alle om tomtegrunn avstås og støyskjermer bygges, er vi på rett vei.

Les flere meninger og debattinnlegg her

At syklister og gående sikres, må være et overordnet mål. Stikkord for utbedringene er trygghet langs Røykenveien. Vegvesenet viser til regelverk og klagemuligheter.

Vår anbefaling er at stridsøksen legges ned, og at Vegvesenet viser et positivt skjønn i den aktuelle saken.

Vi er redd nye utsettelser fort kan bli like kostbart som å etterkomme de kravene som foreligger.

Dette er Budstikkas lederartikkel mandag 7. desember 2015.