Dette har brukerrådet foreslått i dialogmøter med politikere og i høringsinnspill.

Gleden og forventningene blant brukere og pårørende var derfor stor, da kommunestyret i april vedtok at det skulle opprettes et lavterskel døgntilbud med tilknyttet døgnåpen telefon så fort det var praktisk mulig.

Les også: – Enstemmig vedtak om lavterskel døgntilbud blir neglisjert

Etter påtrykk fra brukerrådet ble det i høst nedsatt en arbeidsgruppe. To representanter for brukerrådet deltok i gruppen, som nå har levert sin rapport.

På vegne av brukerrådet vil jeg derfor oppfordre politikerne til å følge opp sitt eget vedtak og bevilge midler til det vedtatte døgntilbudet i budsjettet for 2016, slik at vi kan se en gjennomføring så fort som mulig.

Alle har en psykisk helse. Når problemene tårner seg opp, er det ofte vanlig å kjenne symptomer som angst og uro, eller en depressiv reaksjon.

Men fastlegene er sjelden eksperter på psykisk helse. Og dersom ikke folk får god hjelp tidlig nok, kan symptomtrykket bli så stort at en innleggelse på akuttavdelingen på Blakstad er eneste løsning.

Det kan oppleves som svært traumatiserende å være innlagt på psykiatrisk sykehus. Det er derfor vi ønsker oss et kommunalt lavterskel døgntilbud, bemannet med dyktige helsefagarbeidere som ikke bare ser på symptomer som sykdom, men også som naturlige reaksjoner det går an å jobbe målrettet med.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Asker kommune har i dag meget god kompetanse på psykisk helse-feltet, men problemet er at nye brukere ikke finner dem og at det ikke finnes tilbud etter ordinær kontortid og i helger.