Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 30. oktober 2015.

Det er som kjent ikke mulig å gjøre alle til lags, i hvert fall ikke når ressursene er begrensede. At budsjettforslagene skaper reaksjoner, er nærmest en naturlov.

I sitt forslag til Bærums-budsjett for neste år går rådmann Erik Kjeldstadli inn for å redusere budsjettet til Haug spesialskole med 5,3 millioner kroner. Det utgjør 7,2 prosent av skolens budsjett på 73,8 millioner.

Beløpet tilsvarer åtte elevplasser. Haug har kapasitet til 120 elever, hvorav 112 plasser er forbeholdt elever fra Bærum.

Les også: Kutt i midler til Haug skole

Les også: Spesialskolen Haug trues med kutt nok en gang

Rådmannen forklarer forslaget med at elevtallet er blitt lavere etter at opptakskriteriene ble endret, og at tallet på Bærums-elever siste skoleår har vært 104 og ikke 112. Budsjettforslaget er bare en tilpasning til det faktiske elevtallet, mener rådmannen.

Likevel skaper kuttforslaget sinne blant mange foreldre. En av dem roste skolen på Facebook og advarte mot budsjettkutt. På få dager ble innlegget delt mer enn 2.100 ganger.

FAU-lederen tror det blir vanskelig å spare 5,3 millioner uten at det rammer elevene.

– Det handler om familier som har en tøff hverdag. Det er uklokt å gjøre den enda tøffere, synes Espen Slinning. Han får støtte av rektor Brita Nesheim Beyer, som peker på at skolen ikke har gått med overskudd selv om elevtallet har vært lavere.

Hun er usikker på om det er mulig å kutte uten at det går ut over elevenes opplæringstilbud og sikkerhet.

I utgangspunktet forstår vi tankegangen bak rådmannens budsjettforslag. Strengt tatt gjør han bare jobben sin.

Tilsynelatende må det være mulig å spare penger når elevtallet er lavere enn forutsatt. Men et budsjett kan ikke lages ved et skrivebord, det må også ha rot i virkeligheten. Når rektor er skeptisk til at forslaget lar seg gjennomføre i praksis, må det tillegges stor vekt.

De aller fleste innbyggerne i Asker og Bærum lever et godt liv.

Storparten av Bærums befolkning vil neppe merke det i særlig grad om rådmannen sprer en innsparing på 5,3 millioner – av et samlet budsjett på mer enn 8 milliarder – på andre budsjettposter.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Å saldere budsjettet ved å kutte i rammene til Haug spesialskole harmonerer dårlig med de politiske signalene om at kommunen skal ta godt vare på sine svakeste.

Det hører med i bildet at Haug også har et eget ressurssenter som gir spesialpedagogisk hjelp til 100 barn under skolealder. Dette er god forebygging.

Vi vil derfor anbefale politikerne å gi rammer som innebærer trygget og forutsigbarhet, uavhengig av mindre svingninger i elevtallet.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 30. oktober 2015.