Heldige er de elevene som får gå/går i klasser på denne størrelsen.

Aldri tidligere har vi hørt Høyre si at de har økonomisk interesse av å fylle klassene til randen. Høyre har alltid hevdet at resultatene i Bærumsskolen ikke er påvirket av antallet elever i klassene.

Les også: 62: Halldis Stenhamar (62)

Les også: Færre elever per klasse i Bærums-skolen

De hevder det er kvaliteten på den enkelte lærer som er avgjørende, og satser heller på videreutdanning og etterutdanning enn på flere lærere.

Utdanningsforbundet Bærum ønsker også en norm for antall elever per klasse. Vi ser frem til en politisk behandling av dette i løpet av høsten.

Når Anne Lene W. Hojem og Bjørn Røtnes, begge fra Høyre, bruker mye krefter på å få satt tall på hva en endring til 22 elever per klasse vil koste, gjør de ikke bare Bærum Ap, men også oss, dummere enn vi er.

Vi foreslo dette allerede tidligere i år, og er veldig glade for at Ap setter seg samme mål.

Vi hverken vil eller kan endre eksisterende klasser «over natten». Men noe annet er å sette seg et mål. Begynne og tenke og planlegge ut fra en ny visjon.

Hvis ikke det er innenfor hva politiske partier i Bærum skal holde på med, så skjønner undertegnede ingenting.

Vi er mange som har stor tro på at færre elever i klassene, på sikt, vil gjøre hverdagen bedre for både elever og lærere.

Vi lover ikke så mye bedre resultater på testene, men det ville gi bedre grunnlag for kreativitet, spennende undervisningsopplegg, dybdelæring, tilpasset opplæring, differensiering osv.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Det hadde vært fantastisk om alle partiene satte seg dette som mål, og la det inn i planene for nye og renoverte skolebygg.

Det kunne også være aktuelt å starte der det er ekstra utfordrende av ulike årsaker?