Bærum kommunes oppgradering til mer funksjonelle, penere og flere søppelkasser er et godt bidrag, men på mange av områdene kommunen ikke har ansvaret for, så mangler det en organisert, jevnlig rydding og i flere områder søppelkasser, etter hvert som belastningen i våre nærområder øker på grunn av flere mennesker og trafikk.

Bærum kommune har videre fortsatt et problem utenfor Storøya og Hundsund grendesenter.

Hensatte sykler, ødelagte benker, søppel og andre gjenstander flyter rundt skoleområdene, og ingen har så langt påtatt seg ansvar for rydding etter klager.

Faste vaktmestere er det lenge siden skolene i Bærum kommune hadde, og den ambulerende vaktmestertjenesten ser ut til å rykke ut kun når noe er feil. Rektor og skolene har kun ansvar for det som skjer innenfor skolens vegger.

Les også: Mye søppel i naturen i Asker

Les også: Padlet gjennom plastsøppel i Sandvikselva

Utenfor grendesentrene ser mye av søppelet til å stamme fra elevene selv. Fornebulandet vel foreslår:

Rektor på den enkelte skole får ansvar for søppelrydding i eget nærområde.

Skolen oppnevner ordensmenn som rydder én gang i uken.

En sjekkliste etableres for ukesjekk av at vannanlegg, utvendige installasjoner og anlegg er som det skal. Større hensatte gjenstander/skader meldes kommunen.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Til slutt oppfordrer vi de øvrige private grunneierne som Obos, Aker, Koksa eiendom og KLP om å kopiere kommunens vår- og høstryddingsaksjoner.

Her får lokale organisasjoner ansvar for å plukke søppel før 17. mai og før snøen legger seg.

Noe som både gir et hyggeligere nærmiljø og noen ekstra kroner til organisasjonene.