Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 1. desember 2015.

Det er et hårete mål som bare er fem år unna. For å klare det må også fergeforbindelsene i Indre Oslofjord skifte fra bruk av tungolje til elektrisitet.

Venstre i Akershus ønsker å gjøre Oslofjorden til et utstillingsvindu for grønn sjøtransport. Eldrevne passasjerferger vil ikke bare bidra til å rense luften i og rundt den indre del av Oslofjorden.

Les også: Grønn pakke for fjorden

Les også: Grønn sjøtransport

Satsing på elektrisitet som drivstoff vil utfordre næringslivet i regionen.

Det blir mulig å ta en ny posisjon i et gryende marked. Det igjen betyr kompetansearbeidsplasser til Asker og Bærum.

I et innlegg i Budstikka sier Venstre at det må være et mål for Norge å bli verdens ledende eksportør av grønn maritim teknologi.

Mellom øyene i Oslo går det i dag ferger. Det gjør det også mellom Nesodden, Lysaker, Fornebu, Vollen og Oslo.

Les også: Bruk sommerruten

Overtar elferger denne transporten, vil det være et langt og positivt miljøsprang.

Men utviklingen må ikke stoppe ved at disse kollektivtilbudene blir forurensningsfrie. Skal satsingen bli kraftfull, må Oslo og Akershus, sammen med Ruter, tegne opp transportkartet på nytt.

Nesodden ligger slik til at sjøveien er den mest effektive til og fra Oslo. Med dagens veisystemer bør fjorden kunne bli et godt alternativ også for beboere på vestsiden av fjorden. Vi ser for oss at både Holmen, Sandvika, Høvik og Fornebu blir fergeleier for et nytt fergemønster.

For å få vurdert trafikkgrunnlag og muligheter bør Akershus og Oslo gå sammen om en mulighetsstudie. Oslos nye byråd er forpliktet til å tenke forurensningsfrie arbeidsreiser.

Samtidig vet vi at både Asker og Bærum ivrer for å redusere utslippene fra transportsektoren. Her finnes spiren til noe større.

Blir også næringslivet representert i et prosjekt, kan vi oppleve at det ikke er så langt fra visjoner til praktisk miljøpolitikk. Veritas har engasjert seg sterkt i utviklingen av elferger. Selskapets stemme og kompetanse bør høres i et mulig prosjekt.

Ledende Venstre-representanter skriver i Budstikka at partiet har «høye målsettinger for omstilling av maritim sektor. Vår ambisjon er at alle ferger, kystfraktefartøy og hurtigbåter innen 2030 skal ha null utslipp». Intet mindre!

Les flere meninger og debattinnlegg her

Det som for noen få år siden kunne virke som en fjern drøm, kan fort bli en realitet.

Vi mener derfor at fylkene Oslo og Akershus, godt assistert av Asker og Bærum, må peke ut veien for fremtidig bruk av fjorden som transportåre.

Så kan både Ruter og Veritas bidra til å realisere ambisiøse planer.

Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 1. desember 2015.