Byrådet ønsker ikke å bedre kapasiteten på E18 vestover fra Oslo, de vil samtidig stenge av Oslo sentrum for biltrafikk og øke parkeringsavgiftene.

«Å kjøre bil skal bli som å røyke», var det klare budskapet fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Hver dag står tusenvis av mennesker i saktegående kø inn mot Oslo. Tror virkelig MDG at folk gjør dette for moro skyld?

Les også: Miljøveien nye E18

Les også: Bedre E18 nødvendig

Les også: Forsinker arbeidet med ny E18 i Asker

Som om det å bruke en time til arbeid eller barnehage i et tempo som tilsvarer moderat joggefart er en slags forlystelse.

Jeg kan forsikre MDG og resten av byrådet i Oslo om at ingen, selv ikke genuine bil-elskere, finner noen som helst glede av å stå i kø.

Så blir jo da spørsmålet; hvorfor vil folk utsette seg for dette?

Svaret på det er at mange ikke har noe valg. Man bor og jobber kanskje ikke sånn at kollektivtransport er et passende alternativ til arbeidsplassen. Unger skal leveres i barnehagen, og den ligger kanskje ikke like ved der man bor, eller rett bortenfor der man arbeider.

Les også: Ny E18 fra Asker til Oslo

Les også: E18-motstand og klima

Hvilken form for transport man velger å benytte seg av er naturlig nok et resultat av faktorene tidsbruk, kostnad og tilgjengelighet. Enkelt og greit en totalvurdering av hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte.

Vi i Frp mener, i motsetning til det nye rødgrønne byrådet, at det går an å ha to tanker i hodet samtidig:

Vi må ruste opp og bygge ut kollektivtilbudet, slik at flere kan benytte seg av det og dermed avlaste veiene. Samtidig må vi ruste opp veiene slik at de klarer å ta unna trafikken effektivt og sikkert.

Hva tror byrådet i Oslo er mest miljøvennlig; køkjøring i rykk og napp eller en jevn trafikk i 80 kilometer i timen?

Vi ønsker at folk skal ha friheten til å velge det transportmiddelet de mener passer best for seg, uansett om det måtte være bil, buss eller tog.

Vi har også tiltro til at folk vil velge det som er det beste valget, om bussen eller banen på en raskere og rimeligere måte dekker ditt transportbehov på en gitt etappe, ja da tror vi at de aller, aller fleste vil ta bussen eller banen. Ingen ønsker å kaste bort tid på å stå i bilkø.

Og det satses nå kraftig på kollektive løsninger. I statsbudsjettet for 2016 foreslås det bevilget totalt 22,8 milliarder kroner til ulike kollektivtiltak.

Jernbanesatsingen har steget med 50 prosent i denne stortingsperioden, og det samme har bevilgningene til belønningsordningen som skal stimulere byene til å satse på kollektiv transport.

For neste år foreslås det bevilget 1,1 milliarder kroner til denne ordningen, 100 millioner over det planlagte nivået i Nasjonal transportplan 2014–2023.

Det kan synes som om det nye byrådet i Oslo mener at pisk er det eneste som vil fungere når det kommer til samferdsel.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi forsøker å tenke mer konstruktivt og legge til rette for en best mulig kombinasjon av transportalternativer slik at folk har friheten til å velge transportmidlene de mener dekker sine behov best – og det har vi faktisk tiltro til at folk klarer.