Etter godt samarbeid mellom staten, Oslo og Akershus om samferdselsløsninger for regionen så har vi nå fått en konfliktfylt situasjon.

Oslo-byrådet har valgt en politikk hvor de går imot prosjekter som bidrar til «å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo.», og de krever derfor at veikapasiteten på E18 Vestkorridoren ikke skal økes.

De mener videre at arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten, må stanses.

Les også: Forsinker arbeidet med ny E18 i Asker

Les også: E18-planene lar seg ikke stanse

Les også: E18-motstand og klima

Les også: Frp er garantisten for E18 Vestkorridoren

Dette er bekymringsverdig. Jeg respekterer ulike standpunkt mellom partiene, men når jeg leser deres argumenter lurer jeg på om partene egentlig har satt seg inn i hva prosjektet egentlig er.

Det rødgrønne byrådet bør ikke basert på misforståelser reversere tiår med viktig arbeid.

Både Ap og MDG omtaler E18 Vestkorridoren som et 14–16 felts motorveiprosjekt. Det er aldeles feil.

Med Ap og MDGs tellemåte går det i dag en 10-felts vei i Kvadraturen i Oslo. Vi vet alle det er helt misvisende.

Tilsvarende blir det rart når det rødgrønne byrådet sier de skal forhandle frem endringer i E18-prosjektet slik at det inkluderer kollektiv- og sykkelløsninger.

Slike løsninger er allerede en sentral del av prosjektet, samt bedre luftkvalitet og mindre trafikk i boområdene.

Byrådet vil unngå at biltrafikk i Oslo sentrum øker som følge av E18-prosjektet.

Faktum er at prosjektet vi snakker om ligger fullt og helt i Akershus. Det involverer ikke utbedring av en eneste meter vei i Oslo.

I tillegg har både Statens vegvesen og TØI-forsker Aud Tennøy vært tydelige på at svært lite av trafikken på E18 ender opp i Oslo sentrum.

E18 handler mest om trafikk mellom Asker, Sandvika og Fornebu, og til dels om gjennomgangstrafikk.

Investeringene på E18-prosjektet betyr bedre flyt på trafikken inn fra Asker til Lysaker og Fornebu, og miljøbelastningen langs traseen blir redusert.

De rødgrønne argumenterer med at en økning i veikapasiteten på E18 betyr økte utslipp.

Igjen fakta: Utslippene vil gå gradvis ned fordi en økende andel kjører elbil, og fordi Euro6-kravene medfører kraftig reduksjon i utslipp fra tungbiler.

Og jeg minner om at utslipp fra biler er lavere når de kjører i jevn fart enn når de stanger i kø.

Borgerlig side har lenge jobbet for å gi pendlere i hovedstaden bedre alternativ til privatbilen.

Regjeringsskiftet styrket dette betydelig. Statsbudsjettets kollektivmidler til Oslo og Akershus er nesten firedoblet etter at H/Frp/KrF/V tok over.

Antall togavganger fra Oslo S er økt med rundt 100 på ett år. Det gir et godt grunnlag for å få ytterligere vekst i kollektivtilbudet.

Det virker som om det påtroppende byrådet ikke har fått med seg at kollektiv, gange og sykkel allerede er de dominerende løsningene for pendlere i Oslo.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Det var fornøyelig da MDGs Rasmus Hansson i valgkampen skrøt av utredningen KVU Oslo-Navet, fordi den viste visjoner om hvordan hovedstaden kan utvikles til en by som er mindre avhengig av bil.

Fakta er at utredningen ble gjennomført av staten, Oslo og Akershus under borgerlig styre.

Det bekrefter at MDG tar feil når de hevder at hele vekstfilosofien for Oslo har vært basert på privatbilisme.

La oss jobbe for å videreutvikle hovedstadsregionen basert på å skape gode transportløsninger for et mangfold av innbyggere og næringsliv.