Stortinget har vedtatt at det skal utvikles en hydrogenstrategi, men dette er ikke fulgt opp av Enova. Det er derfor nødvendig med et bedre samarbeid om nullutslipp i transporten nasjonalt og regionalt for å lykkes med å redusere klimautslipp.

Les også: Forfølger fremdrift for hydrogenstasjon

Les også: Hydrogen-satsing forsinkes etter penge-krøll

Oslo og Akershus lanserte en felles hydrogenstrategi i 2014. Målet er at vi skal være en foregangsregion for bruk av hydrogen som drivstoff til kjøretøy.

Regionen skal bli blant de første som mottar hydrogenbiler når de tilbys markedet og ha tidlig bruk av hydrogenbasert buss.

Vi ønsker å vise hvordan overgangen til fossilfri transport kan gjennomføres.

For å oppnå dette må vi satse på flere energibærere og teknologiløsninger.

I vår region vil elektrisitet, hydrogen og biogass være viktige drivstoff. Det finnes allerede per i dag fem stasjoner for biler og én for buss i Oslo-regionen, og nye bilprodusenter vil kunne levere et betydelig antall hydrogenbiler i Norge dersom klarsignalet kommer.

I fjor høst ble det omsøkt medfinansiering fra Transnova til etablering av en ny hydrogenstasjon i Bærum, samt etablering av et prosjekt med hydrogen- taxier fra Hyundai.

Bilprodusenten valgte Oslo-regionen som første marked for sine biler på bakgrunn av fremlagte strategi, men vi venter fortsatt på støtte fra staten.

Akershus fylkeskommune har satt av penger i budsjettet, og vi venter på en avklaring fra Enova om tilskudd til prosjektene.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi er helt avhengig av at nasjonale myndigheter bidrar, for Akershus og Oslo kan ikke dra dette alene.

Uklarheten om statlig finansiering skaper en vanskelig situasjon. Det er viktig med fortgang.