Regjeringen lanserer nå Demensplan 2020, og her kommer den gode nyheten om at det skal utvikles modeller for systematisk oppfølging etter diagnose.

Modellene skal inneholde informasjon om hvordan man best kan leve med demens, tilpasning av hjem og aktiviteter, støtte og rådgivning og behandling for å stanse utviklingen av symptomer.

Les også: 3.000 demente – og mørketall

Demensplan 2020 skal gi personer som i dag lever med demens, og deres pårørende, et bedre tilbud.

Den tar også på alvor at den sterkeste veksten i demenslidelser vil skje om 10–15 år. Det gir tid til å forberede og planlegge, samtidig som det allerede nå er nødvendig å investere langsiktig i kompetanse, teknologi og demensvennlige boliger.

Viktigst blir det å innrette lokalsamfunnet og legge forholdene bedre til rette for personer med demens og deres nærmeste.

Jeg har flere ganger besøkt Atriumgården Ressurssenter i Sandvika, et fantastisk dagaktivitetstilbud for yngre demenspasienter og et sterkt kompetansesenter for demens i kommunen.

Jeg er imponert over Bærum kommune, som har satset på å skape demensomsorg av høy kvalitet og med et mangfold av tilbud.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Jeg håper Bærum også blir blant landets første kommuner som bygger boliger til demenspasienter etter nederlandsk landsbytenkning. Det er fremtidens demensboliger og i tråd med det som er Høyres viktigste mål:

At vi skal legge forholdene godt til rette for pasientene slik at man kan ha gode, meningsfulle dager – også med en alvorlig sykdom som demens.