Bilkollektiv er en ordning i full fremmarsj. I byer som Oslo og Trondheim er dette godt etablert.

Unge mennesker som er vant til å sykle eller reise kollektivt, ser ikke like stort behov for å eie egen bil. Godt voksne som bor i leiligheter bruker bilen sjeldnere og sjeldnere. Men, bilen er god å ha for å handle eller hyttetur.

Med andre ord – behovene for bil er i endring for mange. Da må løsningene endre seg i takt med behovet.

Da blir bilkollektiv en løsning for stadig flere. Bilkollektiv er enklere å bruke enn bilutleie. Man betaler et lite månedlig beløp, så betaler man per time, per helg eller per ukes bruk.

Bilene står parkert på faste plasser nær der folk bor, eller ved kollektivknutepunkt. Og det er enkelt å bestille og hente en bil når som helst.

Asker kommune må i sin samfunnsplanlegging legge til rette for bilkollektiv. Venstre ønsker derfor at Landås/Høn-utbyggingen samt Føyka-utbyggingen, som jo ligger ved ett av Norges beste kollektivknutepunkt, legger til rette for bilkollektiv.

Venstre har tidligere tatt til orde for at ABBL utvikler sin eiendom ved Bondivann med bilkollektiv som den primære bilordningen.

En aktiv tilrettelegging for bilkollektiv senker også kostnadene for mindre leiligheter ved at man fjerner kostnaden for dyre parkeringsplasser. Venstre vil derfor foreslå bilkollektiv som en føring i den boligpolitiske planen som skal vedtas i Asker.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Men, vi kan også umiddelbart invitere bilkollektivselskap til områder med sparsom tilgang på parkering, som ved Asker stasjon og Askerlia/Borgen, hvor mange ikke har tilgang på bil eller parkering.

Skal Asker bli en klimapolitisk foregangskommune, må vi velge fremtidsrettede løsninger.