Rådmannen uttaler til Budstikka at dette ikke er tilfredsstillende.

Det er en altfor mild karakteristikk.

Vi setter spørsmålstegn ved om Bærum kommunestyre og formannskapet i særdeleshet, kan ha tillit til at rådmannen tar anskaffelsesreglene tilstrekkelig alvorlig i lys av at tidligere revisjoner ikke er fulgt opp på en bedre måte.

Budstikka påpeker at kommunerevisjonen i Bærum kommune også i 2008 avdekket svært graverende lovbrudd. Situasjonen er, sett fra næringslivets side, grovt kritikkverdig og totalt uakseptabel.

Les også: Refses for innkjøp

Les også: Slik vil rådmannen rydde vekk innkjøpsrotet

Fra næringslivets side spør vi oss:

Hvor er de folkevalgte i Bærum kommune hvis dette får passere med bare løfter om bot og bedring?

Vi forventer som et minimum at Bærum kommunestyre nå gir Kommunerevisjonen ressurser og mandat til hyppigere og tettere kontroll med anskaffelsespraksisen.

Hvis ikke kan det på sikt føre til varig tillitsbrist til Bærum kommunes anbudsprosesser. Som igjen kan føre til mindre konkurranse om å få levere varer og tjenester til Bærum og dermed dyrere innkjøp.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Et stort volum av offentlige anskaffelser er blitt unntatt fra krav til kunngjøring og anbud, for å lette arbeidet med det offentliges innkjøp. Desentrale innkjøp er ingen unnskyldning.

Da får man sørge for opplæring, veiledning og kontroll.