På nytt sier hun at dette viser hvor gode Bærums-skolene er, til tross for at de har færre lærere enn vanlig.

Det er flaut å høre henne. Hun vil ikke innse at den sterkeste faktoren som påvirker skoleresultatene, er hvor stor andel av elevene som kommer fra boklige hjem. Dem er det mange av i Østre Bærum, ikke minst i Jar krets som reportasjen er fra.

Les også: Toppkarakterer til Bærumsskolen

Bærum har ikke bare få lærere og store klasser i de kommunale skolene. Kommunen bruker hele 5 prosent mindre på skolene enn gjennomsnittet i de ti største kommunene som vi gjerne sammenligner oss med.

Det gjelder ikke bare lærerlønninger, men også ressurser til spesialundervisning og lignende.

Visst kan det hjelpe å sende lærerne på kurs, som Hojem nevner at de har gjort mye, men langt viktigere er det at myndighetene lar lærerne være lærere mest mulig av arbeidstiden og lar dem styre lærerarbeidet.

Her er ikke Bærum spesielt gode. De store klassene, som ble enda større etter nedskjæringene på skolebudsjettet i fjor, gjør det heller ikke lett for dem å se hver elev.

Hvorfor sier ikke Hojem som leder for utvalget for barn og unge, at når vi er så heldige å ha så mange flinke elever, er det ekstra viktig å ha en god skole som lærer dem enda mye mer?

Det er det muligheter for i velstående Bærum kommune med forholdsvis lite problemer.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Når Høyre-flertallet ikke bare skjærer ned på skolebevilgningene år etter år, men også gjør det samme med bevilgningene til bibliotekene, er det fristende å si: «Bærum Høyre er et kunnskapsfiendtlig parti!»