Som foretakshovedverneombud blir jeg bekymret for arbeidsmiljøet for de ansatte og hvilke ringvirkninger dette får for omdømmet.

Etter ventelistesaken har de ansatte gjort en formidabel jobb, og sykehuset er nå helt «friskmeldt» takket være innsatsen.

Les også: Sykehuset skal bestå

Les også: Engasjement som forplikter

Les også: Ubegrunnet frykt

Burde ikke dette være fokuset i kretsen av «venner» rundt sykehuset? Selv om disse «vennene» sikkert har gode intensjoner, mener jeg de snakker sitt flotte sykehus ned.

Ikke alt er rosenrødt i Vestre Viken, men vi tar diskusjonene «innenriks», og alle oppfordres til å ta kontakt med styret, ledelsen, tillitsvalgte, verneombud og ikke i pressen og på folkemøter.

Hvem er tjent med dette? I alle fall ikke de ansatte og heller ikke pasientene som begynner å lure på om det er helt trygt å bruke Bærum sykehus.

Les også: Fortsatt bukseløst ved Bærum sykehus

Les også: Overrekker Høie 12.000 underskrifter

Bærum sykehus er en flott del av Vestre Viken, som vi er stolte av. Faglig gode og dyktige ansatte bidrar hver dag til å gjøre dette mulig.

Hvordan Vestre Viken skal være organisert i fremtiden vet ingen før Høies gruppe som ser på organiseringen av Regionalt Helseforetak, er ferdig med sitt arbeid. Dette vil tidligst få virkning fra 2019 – vi har mange år hvor vi skal levere helsetjenester under paraplyen Vestre Viken.

En bønn fra meg til Bærum sykehus venner er å flytte fokus fra å klage til å fremsnakke og løfte sykehuset frem som en stor og viktig del av Vestre Viken.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Se over Sollihøgda hvor venner av Ringerike Sykehus løfter sitt sykehus frem, og lær at uenigheter og diskusjoner skal tas «innenriks» og ikke i media.

Ikke skap en uro som ikke er reell – Bærum sykehus er et trygt sted for pasienter og et godt sted å jobbe.