Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 4. desember 2015.

Varaordføreren, som også er leder i planutvalget, mener dette er nødvendig for å fjerne enhver tvil om partiets motiver for å ta standpunkt i store utbyggingssaker.
– Selv om Bærum Høyre fatter sine beslutninger på fritt grunnlag, vil det alltid være noen som vil kunne hevde at det er sammenheng mellom partistøtte og standpunkt, sier Udnes til Budstikka.

Les også: Løvenskiold: Dropper pengegaver hvis Høyre vil

Han får støtte av lokallagsleder Helene Berge Holm, som vil diskutere saken under hovedstyremøtet i januar.
– Et sunt innspill. Vi må hele tiden vurdere våre rutiner og hvordan vi fremstår for andre, mener Berge Holm.

Vi tror Bærum Høyre gjør klokt i å følge rådet fra Ole Kristian Udnes.

Det langvarige og nære forholdet mellom Carl Otto Løvenskiold og Bærum Høyre illustrerer godt den problemstillingen Udnes peker på.

De siste seks årene har godseieren gjennom selskapet Løvenskiold Vækerø AS sponset partiet med nær 800.000 kroner.

I denne perioden har Løvenskiold arbeidet med planer om å bygge 2.000 boliger på området der Fossum Bruk holdt til frem til 2012.

Les også: Stoppordre for storutbyggingen av Fossum

Les også: Uenige om tolkningen av uttalelsen fra Fylkesmannen

Planene er kontroversielle og har møtt motstand fra flere hold. Blant annet har Fylkesmannen og Statens vegvesen advart mot så mange boliger på et sted uten kollektivtilbud. Likevel har ikke Høyre villet skrinlegge planene om boliger på Fossum, som fortsatt er blant de fem høyest prioriterte utbyggingsområdene i Bærum.

At det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom pengegavene og den politiske behandlingen av Løvenskiolds planer, er derfor fullt forståelig.

Det er godt å se at Helene Berge Holm nå later til å ha kommet på andre og etter vårt syn bedre tanker de siste månedene.

I et debattinnlegg i Budstikka i juni avviste hun at Løvenskiolds pengegaver kunne oppfattes som problematiske. «Alle gaver Høyre får, mottas med klar forutsetning om at det overhodet ikke skal være noen politiske bindinger til enkeltsaker fra givers side».

At hun nå støtter innspillet fra Udnes, forteller oss at hun har forstått hva saken handler om. Den handler ikke om hvorvidt det har foreligget bindinger, men at spørsmålet overhodet kan stilles. Saken handler altså om noe så viktig som habilitet.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Det skal selvsagt nevnes at det er fullt lovlig for politiske partier å ta imot pengestøtte. Også for Bærum Høyre. Likevel vil partiet tjene på å gi avkall på inntekter av denne typen.

 I det lange løp er tilliten fra innbyggerne viktigere. Da må det aldri kunne sås tvil om hvorvidt beslutningene blir påvirket av noe annet enn politikernes skjønn og overbevisning.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 4. desember 2015.