Arbeiderpartiet vil på det sterkeste advare mot dette.

I dag er det ni barn og tre voksne i en småbarnsavdeling med ett- og toåringer. Nå er det foreslått at nye barnehager skal ha 14 barn og fire voksne på hver småbarnsavdeling.

For ett- og toåringer er god voksenkontakt av vesentlig betydning. Ettåringer har lite språk og trenger hjelp til alt.

Les også: Stort å være liten?

De trenger god voksenkontakt og pedagoger som kan gi de små en god start i livet.

Bærum mangler utdannede pedagoger i barnehagen.

Jeg er redd for at 14 barn per fire voksne, hvorav to pedagoger, raskt vil ende opp med en pedagog og tre assistenter.

Mye forskning dokumenterer betydningen av voksenpersoner i småbarnsavdelinger. Småbarns hverdagsspråk utvikles mye gjennom fri lek.

Det å kompensere antall voksne med en ekstra pedagog er lite hensiktsmessig i denne aldersgruppen, det er antall fang og de voksnes bidrag inn i leken som er avgjørende.

Det er foreslått å legge ned kommunens fire åpne barnehager, som er et gratis tilbud til barn og foreldre uten barnehageplass.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Åpne barnehager er en viktig sosialiseringsarena for barna, voksne knytter kontakter og får et nettverk.

Det er også et fint integreringstiltak for nyinnflyttede som ikke kjenner så mange i nærområdet.

Mange fedre har lite nettverk når de går ut i pappaperm. I åpen barnehage kan de leke med barnet og knytte kontakter med andre i samme situasjon.

Åpen barnehage er et godt forebyggende tiltak som bør fortsette.

Arbeiderpartiet vil videreføre dagens bemanning i barne-hagen, og beholde de fire åpne barnehagene som er i Bærum.