Det er kultur for liten og stor, for gutter og jenter, far og mor.

Kultur for alle som vil. Og for dem som nesten får det til.

Kultur for dem som vil synge, danse og spille. Og for dem som vil se, lytte og sitte stille.

Kultur for den glade amatør og for den profesjonelle aktør.

Kultur når solen skinner og når sommeren kun er minner.

Kulturen er med oss overalt og hele livet. Fra vugge til grav, mens det suser i sivet.

Rammebetingelser er et ord som brukes av politikere, byråkrater og av den jevne borger.

For kulturlivet er det to typer rammebetingelser som skiller seg ut. Det som har med penger å gjøre, både direkte tilskudd og mer indirekte i form av subsidier og andre tiltak som kommunen ikke tar betalt for. Det andre er de fysiske rammebetingelsene i form av lokaler.

Økonomiske ordninger er tema som går igjen ute i kulturorganisasjonene. For eksempel opplever musikk, dans og drama at kommunale støtteordninger er lite forutsigbare og har omstendelige prosesser med mangelfull informasjon.

Les også: Kulturlivet må prioritere råere

Både profesjonelle kunstnere/artister og frivillige organisasjoner ønsker enkle, forutsigbare og langsiktige ordninger. Med forutsigbarhet og trygghet kan de konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, nemlig å skape gode kulturopplevelser til glede for alle.

Egnede lokaler er en gjenganger. Politikerne har bestemt at kulturhuset skal være en fremføringsarena, mens øving skal foregå i lokalmiljøene.

Da er det frustrerende å oppleve en fullstendig mangel på egnede lokaler. Dansere, skuespillere og musikere øver i grendehus, klasserom, gymsaler, idrettshaller og lokaler som ikke er egnet.

Hverken med hensyn til akustikk i lokaler for øving og fremføring, eller nok lagerplass.

Asker kommune er i en voldsom endring. Vi har passert 60.000 innbyggere, og mange områder er i, eller står foran, en kraftig utbygging.

Det bygges mange boliger, og det kommer nye skoler på Landøya og Risenga. Heggedal skole og flerbrukshall er under bygging, og det kommer utvidelse på Arnestad skole og flerbrukshall på Borgen.

Dikemark og Føyka er viktige og spennende områder som skal utvikles. ABB-tomten og Bergerjordet på Nesbru kan få opp til 850 nye boliger. Da trengs det mer offentlig infrastruktur for kulturaktiviteter.

Barn og unge er prioritert av kommunen. Vi er alle enige om at de må få en best mulig start på sitt kulturliv.

Det er ikke det samme som å neglisjere voksne og eldre. De har også ønske og behov om å utøve sine hobbyer og interesser lokalt og i mest mulig egnede lokaler.

Kommunen har bestemt å innføre kultur i SFO (skolefritidsordningen) og søker om å bli en 100-prosentkommune for Den kulturelle skolesekken.

Det betyr et stort ansvar for å organisere og tilrettelegge tilbudet om kulturopplevelser i grunnskolen.

Kulturlivet er mangfoldig. Kommunen skal i større grad skal være en tilrettelegger for kulturlivet. Mens den utøvende delen mest mulig skal besørges av kulturorganisasjonene selv.

De fleste kulturorganisasjonene og flere profesjonelle kunstnere er medlemmer i kulturrådet.

Behovet for økt støtte til kulturrådet som talerør og kommunikasjonsledd mellom kulturlivet og kommunen har forsterket seg gjennom samarbeidsavtalen mellom kommunen og kulturrådet.

Det er gledelig når vi hører en økt politisk interesse for dette, det viser et vedtak om støtte i formannskapet 17. november.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi undrer oss likevel over størrelsen på støtten, det er vanskelig å drive profesjonelt med det foreslåtte beløp.

Velklingende musikk krever en innsats i form av klingende mynt. Kulturrådet ser derfor frem til en vesentlig høyere uttelling når budsjett og handlingsprogram behandles i kommunestyret 8. desember.

Det er mye kultur i Asker. Det både må og skal bli enda mer.