Hun sier i samme innlegg at for Høyre var det utenkelig å samarbeide med et parti som klart sier nei til ny E18.

Les Uglands innlegg her: Høyre og samarbeid

Ja hva mener hun egentlig et forholdsvis lite parti da bør gjøre for å få innflytelse for egne saker?

MDG er et blokkuavhengig parti, i alle fall hvis man tenker på de tradisjonelle blokkene høyre- og venstresiden.

Vi ønsket inderlig et bredt miljøalternativ eller såkalt grønt sentrumssamarbeid. Blågrønt eller rødgrønt som mulige alternativer.

Tidligere ønsket Høyre å samarbeide med Askers Grønne Venner (AGV). Når AGV nå har gått inn i MDG, er døren lukket.

Dette har dessverre ikke vært opp til oss, men en beslutning Høyre selv tok om hvem man ønsket å samarbeide med og hvilke saker man ønsket skulle være førende for samarbeidet.

Hvis noen av dem som har stemt på oss er redde for hva slags politikk vi vil føre fremover, kan vi trøste dem med at vi ikke er radikalt forandret selv om vi nå har søkt nye samarbeidspartnere.

I dette samarbeidet har vi fått gehør for mye grønn politikk og står fritt til å være uenige i saker som ligger langt unna vårt ståsted.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi vil fortsatt arbeide for vern av naturmangfoldet i Asker, stanse nedbyggingen av matjord, fremme gode kollektivløsninger og bedre fremkommeligheten for sykkel og gange.

I tillegg vil vi ha gode sentrumsområder og legge til rette for et godt oppvekstmiljø og en trygg alderdom i Asker.