I Asker startet Høyre forhandlingene med et ønske om bredest mulig samarbeid, slik partiet har for vane etter et kommunevalg, og som Høyre også gjennomfører på riksplan.

Les også: Conradi og Onarheim valgt mot 14 stemmer

Les også: Valgvinneren MDG: Dette lover vi velgerne

Les også: Her er Askers nye kommunestyre

Les også: Nina Holmen ny leder av bygningsrådet

For Asker Høyre var det utenkelig å samarbeide med et parti som så klart sier nei til E18.

Å få bilene i tunnel med egne kollektivtraseer og bussfelter oppå er et hovedmål. Miljøgevinstene er store: Bedre luft, mindre støy og nye rekreasjons- og boligområder er noen eksempler i tillegg til fremkommelighet for alle.

Nettopp derfor var det overraskende at ikke Venstre ønsket et forpliktende budsjettsamarbeid med Høyre hverken i Asker eller Bærum.

Budstikka var ikke sen med å kritisere Asker Høyre for at forhandlingene brøt sammen, og Venstre ikke ble tatt inn i varmen.

Med største selvsikkerhet konkluderte lederen med at det var Høyre som sviktet i innspurten og ikke hadde evnet å ta signalene til velgerne om et mer grønt skifte.

Miljøprofilen til Høyre og Venstre er ganske så lik, så her må velgerne lete mellom linjene etter en forklaring.

Var det slik at de ikke ville ha med Frp i en samlet koalisjon? Asker Høyre ønsket ikke å bryte et samarbeid som har fungert godt i åtte år. 47,8 prosent stemte på Høyre, mens Venstre fikk 8 prosent.

Også Høyre har gitt sine velgere noen løfter gjennom partiprogrammet sitt. Høyre kan ikke la et parti som fikk 8 prosent av stemmene blokkere for det brede samarbeidet Høyre ønsket.

Påstandene om at Høyre ikke tar miljø og klimaspørsmål på alvor, faller på sin egen urimelighet.

Høyre var tidlig på banen i disse spørsmålene og satser mer enn noen gang på en grønn profil. Derfor fikk Høyre og ikke Venstre tilliten til å fortsette med det.

Når Venstre i Asker likevel ønsket et valgteknisk samarbeid, tar Høyre det som et godt signal. Med dette har de plassert seg trygt på borgerlig side og vil dermed samarbeide om viktige spørsmål likevel. Det er godt for Askers innbyggere.

I Bærum valgte Venstre å gå til opposisjonen. Det er tankevekkende for velgerne som har definert Venstre som et liberalt parti på høyresiden i politikken.

De som stemte på MDG av taktiske grunner i håp om at de skulle få dominerende innflytelse over Høyre, må føle seg grundig skuffet.

Flere konservative og liberale velgere ga MDG en sjanse, men opplever at de har inngått et forpliktende samarbeid med venstresiden i politikken. Det kan bli tungt å svelge for dem som lojalt ga tidligere Askers Grønne Venner sin stemme i naiv tro på at de ville samarbeide med høyresiden.

I praktisk politikk og i partiprogrammet har Høyre vist at de har grønt som overordnet mål i alle ledd, enten det gjelder drift, investeringer eller andre nysatsinger.

Velgerne skal vite at når de har stemt på Høyre, skal de få det de stemte på. I de neste fire årene vil partiet føre god Høyre-politikk i samarbeidets ånd.

Partiet er ydmyke over den enorme tilliten velgerne viser. Samarbeidsavtalen med KrF og Frp er grundig forankret i et felles ståsted som speiler velgernes stemmegivning og tjener bygdas beste.

Les flere meninger og debattinnlegg her