Skip to main content

Maktliste før valgkamp

KOMMENTAR: – Vi startet med nesten 290 aktuelle kandidater. Deretter har vår jury skalert ned, skriver ansvarlig redaktør i Budstikka, Kjersti Sortland.
KOMMENTAR: – Vi startet med nesten 290 aktuelle kandidater. Deretter har vår jury skalert ned, skriver ansvarlig redaktør i Budstikka, Kjersti Sortland.

Se makten i kortene. Fra mandag vil Budstikka presentere et helt nytt grep: den lokale Maktlisten.

Vi starter med plass nummer hundre og teller ned fra mandag til fredag i to uker til Asker og Bærums aller mektigste utøvere av lokal makt.

Hva er så dette? Enda et bidrag til underholdning og kjendisjournalistikk?

Nei, ikke denne gang. Det er selve fundamentet i det journalistiske oppdraget å synliggjøre makt. Men til forskjell fra det kritiske blikk vi i dagspressen har mot myndigheter og samfunnsliv i det daglige, ofte knyttet til enkeltsaker, har vi denne gang gått dypere og mer systematisk til verks.

LES OGSÅ: De påvirker livet vårt

Vi startet med nesten 290 aktuelle kandidater. Deretter har vår jury skalert ned – for så å avslutte med det vanskeligste: Rangeringen av de hundre mektigste der vi bor.

Vi har vurdert den enkeltes rolle, posisjon, tilknytning til andre maktpersoner og øvrige «spor» han eller hun har satt etter seg i lokalsamfunnet. Med makt mener vi evne til å få ting til å skje.

Timingen er ikke tilfeldig. Fredrikstad Blad gjorde en tilsvarende kåring våren 2013. Vi i Budstikka ser nå frem mot lokal valgkamp rett over sommeren, før kommune- og fylkestingsvalget 14. september.

Politisk makt er sentral i vårt demokrati, og den er heldigvis virkningsfull. Men våre samfunnsreportere har erfart at politikken langt fra er den eneste arenaen for utøvelse av betydelig makt der vi bor.

Derfor bestemte vi oss denne gang for at den aller beste måten lokalavisen kan levere nytte for innbyggerne i Asker og Bærum før valget, er ved å lage en maktliste som også synliggjør nettverk og maktstrukturer som ikke nødvendigvis er kjent for alle.

Ved å kjøre Maktlisten rett før sommerferien, og deretter klargjøre forskjellen mellom partiene i valgkampen, håper vi at lokalavisen kan bidra til refleksjon og innsikt rundt makt over samfunnsutviklingen i våre to kommuner valgåret 2015.

Du vil sikkert ikke være enig med oss i alle vurderinger av Maktlisten.

Spørsmålet om den enkelte har gjort seg fortjent til en plass på listen eller ei, om plasseringen er for høy eller lav, vil være høyst individuell og subjektiv. Meningene vil sikkert være nesten like mange som kandidatene.

Noen kandidater blir kanskje til og med skuffet, mens andre blir overrasket over å bli tillagt stor makt.

Likevel mener vi litt ubeskjedent at Budstikkas jury, der alle medlemmene har jobbet med journalistikk i Asker og Bærum det meste av sitt yrkesliv, kjenner disse kommunene så godt at det vil bli en kvalifisert liste.

Fellesnevneren for de menn og kvinner vi fra mandag av presenterer daglig på Maktlisten, er at disse definerer hva som er viktigst, og kan sørge for at ting skjer eller ikke skjer, i Asker og Bærum.

I våre kommuner bor det mange som utøver stor nasjonal makt i politikk eller næringsliv. Ikke alle disse vil være relevante på Maktlisten for våre nabolag.

Vi har valgt følgende definisjon på Maktliste-prosjektet:

Budstikka ønsker å vise hvilke personer som gjennom sine roller i arbeidslivet, politiske posisjoner, eierinteresser, sosiale nettverk eller individuelle evner til å påvirke, har reell makt i Asker og Bærum per juni 2015.

Hvem som blir topp ti rundt maktens bord, og som derfor vil bli invitert til en samtale for leserne om Asker- og Bærum-samfunnenes utfordringer og ønsker for fremtiden, forblir en hemmelighet frem til fredag 12. juni når vi avrunder Maktlisten.

Men vi kan røpe at både folkevalgte, næringslivet, byråkratiet, representanter for fagforeninger, organisasjonsliv og media vil være med på listen.

Arbeidet med Maktlisten har også gitt oss noen indikasjoner på hvordan kjønnsbalansen er i kommunens maktelite. Det samme vil gjelde for andel innflyttere fra andre kanter av landet og innvandrere.

Både dette og andre interessante funn skal du få ta del i de kommende dagene. Vi vil presentere ti og ti navn hver dag, med oppstart av plassene 100 til 91 førstkommende mandag.

Hver dag vil du få lese et dybdeintervju med én av de ti aktuelle personene.

Vi håper du liker ideen om å synliggjøre lokal makt, og at serien vil danne grunnlag for diskusjoner og ny innsikt i strukturene for lokal maktutøvelse i Asker og Bærum.

Kunnskap gir den enkelte innbygger påvirkningsmakt.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.