Skip to main content

Lokker folk ut på elvetur: Viser perler langs Lomma

VISER VEI: Odd Tore Saugerud og Terje Bøhler i Bærum Elveforum på historiske Bærums Verk hvor Lomma har vært en nerve for tidligere industri og jernverket. Nå er det laget en egen turfolder for den 12 kilometer lange Lomma som beskriver steder og plasser langs eleven. Folderen vil blant annet bli distribuert til alle bibliotekene i Bærum, skoler og Kommunegården. FOTO: TRINE JØDAL

Lomma fra Guribysaga til Vøyenenga har fått egen guide og kart over historiske plasser.

Elven som slynger seg gjennom store deler av Bærum fra innerst i Lommedalen til Vøyenenga er kartlagt med egen folder som viser kart, bilder og beskriver elvens historie.

– Folderen kan brukes til tur og er et godt dokument over Lommas industrihistorie, sier prosjektleder i Bærum Elveforum, Terje Bøhler.

LES OGSÅ: Fiskestart også for de yngste i Sandvikselva

Små fosser gjorde Lomma attraktiv for kraftkrevende aktiviteter da disse begynte å utvikle seg i Norge på slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet. Fra da av og helt til begynnelsen på 1900-tallet ble det anlagt møller, sager og elektrisitetsverk i elva.

Alle møllene og de små elektrisitetsverkene er beskrevet på en kortfattet måte i folderen.

– På denne måten håper vi å øke interessen for den flotte eleven med den rike historien. Det er utrolig mye rart du kan se og oppdage når du går langs Lomma, sier Odd Tore Saugerud som har skrevet det meste av tekstene til folderen.

Lomma har gitt dalen navnet og dens kilder er langt inne på Krokskogen.

– Det er viktig for lokalbefolkningen at historien kommer frem og er tilgjengelig, det er også viktig for lokalmiljøet når de får større kjennskap til historien, sier Bøhler.

VØYENFALLET: Her er det en demning, kvern og et rør til det gamle elektrisitetsverket.

LES OGSÅ:

Grønn korridor i Bærum

Lomma er også en viktig grønn korridor i et intensivt drevet kulturlandskap. Sammen med Sandvikselva og Isielva danner Lomma en sammenhengende korridor fra sjøen til marka.

– Bærum Elveforum jobber for at det blir turveier og gangstier langs alle elvedragene i Bærum, på den måten kan folk komme seg fra Sandvika og ut i marka langs elvedragene, sier Bøhler.

Bærum Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums vassdrag. Foreningen jobber for å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag.

– Vi er frittstående, men jobber tett med kommunen, sier Bøhler.

LES OGSÅ: Isielva ligger gjemt bak industribygg, søppel og containere

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.