En knapp måned før 17. mai er det endelig klart. Dehli får holde sin 17. mai-tale i anledning barnetoget – slik han har gjort de siste årene med unntak av i fjor. Da var det massive protester som stoppet Dehlis tale.

– FAU er glade for at det har blitt en løsning som er positiv for alle parter, sier FAU-leder ved Heggedal skole, Kari Gro Simonsen.

Les om Heggedal skole

Enighet

– Vi er takknemlige for en felles løsning, og vi kan gå inn i mai på en god måte nå, tilføyer Sue Remme, representant for innbyggergruppen som ønsker å beholde talen i programmet.

LES OGSÅ: Strid om 17. mai-feiring splitter Heggedal | En krig med bare tapere

Selv om det har vært stor uenighet omkring prestens 17. mai-tale i Heggedal de siste årene, noe som også resulterte at talen uteble i fjor, er partene nå enige om at Dehli får holde dagens tale 17. mai.

Del

Dagens tale

Planen er at han skal gjøre det i 2011 og 2012. Hvem som skal holde dagens tale de neste årene er imidlertid ikke avgjort ennå.

Dagens tale skal i utgangspunktet være livssynsnøytralt, noe som var kompromisset etter flere måneders forhandlinger mellom innbyggergruppen, 17. mai-komiteen, FAU og menigheten i Heggedal.