Skip to main content

Lokal skepsis til boligprosjekt på Borgen

Befaring: Bygningsrådet møtte mange engasjerte naboer da de kom på befaring til Kjonejordet på Borgen. Mange synes at planen fremdeles er for blokkpreget. FOTO: KNUT BJERKE

Kjonebråten på Borgen skal bebygges med 93 boliger, og naboene er ikke fornøyde.

Les flere artikler