– Vi her helt på linje med Forsberg når han sier at det er viktig å stå opp for de svake, og det hersker heller ingen tvil om at dette har vært en vanskelig sak. Vår oppgave har vært å balansere forholdet mellom alle berørte parter. Selv om det har tatt tid, mener jeg at vi nå har kommet frem til en god løsning, sier han.

– Forsberg mener Høyre har lagt til rette for et debattklima som støter ut de svake?

– Det virker som om han har liten innsikt i denne konkrete saken. Jeg anbefaler ham å lese innlegget Lene Conradi hadde på trykk i Budstikka om denne prosessen.

– Hva mener Høyre om alle protestene?

– Vi synes også en del av naboreaksjonene som har kommet frem har vært uheldige. De har vært basert på ubegrunnet frykt for denne gruppen, og derfor har kommunen tatt initiativ til informasjonsmøter hvor vi har forsøkt å avdramatisere situasjonen.