Skip to main content

Lite tro på folkeavstemning

USIKKER: Halvparten av de spurte i Asker og Bærum frykter det blir vanskeligere å påvirke politiske prosesser om kommuner vest for Oslo blir slått sammen. De fikk Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog til å reagere.

Én av to tror demokratiet får lide om kommunene vest for Oslo slås sammen. Det fikk Bærums-ordføreren til å reagere spontant.

– Skal vi slå sammen kommunene, må vi se på hvordan vi skal kompensere for større avstand mellom politikere og befolkning, sier Lisbeth Hammer Krog.

Likevel tror hun ikke på å avholde folkeavstemning om å slå Bærum kommune sammen med Asker eller flere kommuner.

LES OGSÅ:

Får lide

Innbyggerundersøkelsen som seks kommuner vest for Oslo har gått sammen om, har tre klare utslag:

  • Fire av ti spurte tror transporttilbudet blir bedre innenfor en stor kommune.
  • Én stor kommune vil drive mer kostnadseffektivt, tror fire av ti spurte.
  • Én av to tror lokaldemokratiet blir dårligere.

– Den problemstillingen tok jeg opp umiddelbart da jeg hørte resultatet, sier Lisbeth Hammer Krog.

– Bekymringsfullt. Vi er en stor kommune i dag. Men jeg opplever at det er liten avstand mellom politikere og befolkning i dag. Det er en av våre styrker. Større avstand er en helt naturlig negativ konsekvens av en større kommune, sier Bærum-ordføreren.

LES OGSÅ: Vil samarbeide om sammenslåing

Usikker

Ett alternativ i en storkommune er å gi velene større makt, eller utvikle en bydelsutvalgsmodell tilsvarende den de har i Oslo, mener ordføreren. Uansett er det mye som må på plass innen neste vår når kommunereformen skal konkretiseres.

– Det går veldig fort, medgir Hammer Krog.

– Kanskje skal vi begynne med et intensjonsvedtak. Deretter innhente mere fakta. Og så kanskje spørre befolkningen igjen, sier Hammer Krog.

– I form av en folkeavstemning?

– Heller en ny innbyggerundersøkelse.

– Et så alvorlig tema bør kanskje være tema i en valgkamp?

– Jeg har ikke heiet på en folkeavstemning, men er opptatt av å involvere innbyggerne, skape engasjement og etablere nye arenaer for tilbakemeldinger, sier Hammer Krog.

Hun mener mye kan forbedres med en større enhet:

– Alt er ikke såre vel i dag. Utbyggingen av E18 og Fornebubanen har for eksempel tatt for lang tid. Derfor må vi se på hele regionen på en ny måte, sier Lisbeth Hammer Krog.

Les flere artikler