Skip to main content

Leverandør truet med sparken - ber om politisk hjelp

DIREKTE: Vitalegruppens leder Agneta Lindgren håper på å få beholde kontrakten med Bærum kommune ved å henvende seg direkte til de folkevalgte i Bærum rådhus.FOTO: KNUT BJERKE/vitalegruppen

Omsorgs-firmaet Vitale er varslet om at firmaet får sparken av Bærum kommune på grunn av misligheter. Nå ber selskapet politikerne gripe inn.

Daglig leder Agneta Lindgren i omsorgsleverandøren Vitale har skrevet brev til Bærums politikere. I brevet innrømmer Vitalegruppens ledelse feil i leveransene til Bærum kommune, men mener feilene ikke er så alvorlige at kommune har grunnlag for å si opp avtalen om kjøp av helse- og omsorgstjenester.

En rapport fra kommunens revisjonsfirma BDO har konkludert med at det foreligger alvorlige avvik i Vitalegruppens leveranser.

– Vi mener konklusjonene bygger på uriktig underlag og mener derfor at det ikke er grunnlag for å heve avtalen, skriver Lindgren.

– Vi ønsker å fortsette samarbeidet med kommunen med mål om å lukke eventuelle avvik og opprettholde et godt tilbud til brukerne, heter det i brevet stilet til «politikere i Bærum.

LES OGSÅ: – Virker meget uprofesjonelt

Har bestilt egen rapport

Agneta Lindgren utfordrer Bærums politikerne til å vurdere om det egentlig var grunnlag for å heve avtalen.

– Jeg håper de vil overveie beslutningen en gang til, sier hun.

– Vurderer dere å gå til rettslige skritt om Bærum kommune står fast på å heve avtalen?

– Vi tar stilling til hva vi skal gjøre videre etter at vi har fått rapporten vi har bestilt fra KPMG. Den kommer mandag, sier Lindgren.

Vitalegruppen og Bærum 

Ifølge Vitalegruppen viser KPMGs foreløpige analyser at det foreligger enkelte avvik leveransene til kommunen, men også at BDO og KPMG har ulik forståelse av hvordan avtalene og dokumentasjonen skal forstås.

– Dette synliggjør behovet for at sakens fakta må bli ytterligere belyst før kommunen fatter ugjenkallelige beslutninger som kan uroe brukerne og deres pårørende unødig. Dette er også god skikk av hensyn til næringslivets behov for forutberegnelighet i samarbeid med offentlige aktører, skriver Vitalegruppen.

LES OGSÅ: Bærum kommune anmelder Vitalegruppen

På største alvor

På den annen side innrømmer de at tjenestene de har levert enkelte ganger ikke har holdt mål.

– Dette tar vi på største alvor. Vi mener imidlertid at disse avvikene ikke er av en slik karakter og omfang at det gir kommunen rett til å heve kontrakten. I henhold til kontrakten med Bærum kommune skal vi som tilbyder få mulighet til å rette avvik. Det opplever ikke å ha fått det i denne saken, argumenterer Lindgren.

Les flere artikler