Ved flere anledninger har Asker og Bærum legevakt stengt sine telefonlinjer for publikum. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Oslo slo i sommer alarm da legevakten ikke hadde kapasitet til å besvare telefoner.

– Man kan risikere at potensielt alvorlig syke pasienter ikke får den hjelpen de har krav på, skrev Terje Kluften, avdelingsleder for AMK Oslo, som ba Fylkesmannen vurdere om Asker og Bærum legevakt oppfyller de lovpålagte kravene om å levere forsvarlige tjenester til befolkningen.

– Kommunen må ha en velfungerende legevakt. Vi vil at alle skal få god helsehjelp når de trenger det. Nå er det viktig å styrke sykepleierdekningen ved sentralbordet døgnet rundt så det alltid kan være bemannet. Tre sykepleiere er bedre enn to for å ta imot alle telefonhenvendelsene. Vi foreslår 3,8 millioner kroner i året til ekstra bemanning samt midler til nytt telefonpunkt, sier Arbeiderpartiets Kari Seljelid.

LES OGSÅ: Foreslår ny legevakt etter betent konflikt

Saken fortsetter under faktaboks:

Avvik ved legevakten

Asker og Bærum legevakt yter helsehjelp til cirka 180.000 innbyggere.

I 2017 var det 44.000 legekonsultasjoner ved legevakten. Innen 1. august i år var tallet 27.000.

Legevakten skal etter forskriftskravet besvare 80 % av telefonhenvendelsene fra publikum innen to minutter. I snitt besvares 70 % innen tidskravet. Problemet med å besvare telefonen er størst på dagtid.

Av 206 meldte avvik så langt i år, er 47 relatert til publikumstelefonen. Men kommunen vet ikke sikkert om begge telefonvaktene har vært tatt ut av telefontjeneste, hvor lenge telefonene har vært ubemannet, ei heller om det har hatt konsekvenser.

I 2017 var det syv klagesaker mot legevakten. Så langt i år er tallet tre.

 

Flertallet positive til styrking

En ettermiddag i juni i år var det så stor pågang av pasienter på legevakten ved Bærum sykehus at telefonen var stengt i cirka to timer mellom klokken 18 og 20. Responstiden på telefon skal være innen to minutter.

Arbeiderpartiet er ikke alene om å ville gi mer penger til legevakten i handlingsprogrammet 2019–2022 som skal behandles i kommunestyret i desember. Høyre, Frp og KrF, som samarbeider om budsjettet og danner flertall i kommunestyret, vil også styrke legevakten.

LES OGSÅ: Nødvendig med full sjekk av legevakten

Redusert risiko

– Vi må sørge for at legevakten blir styrket og at bemanningen er i tråd med nasjonal norm. Telefonen må alltid være bemannet med sykepleier på en forsvarlig måte slik at responstiden er under to minutter. Etablering av nytt punkt for nødnettet er også viktig, sier Høyres Siw Wikan, som er nestleder i utvalget for bistand og omsorg i Bærum.

– Aktiviteten på legevakten har store variasjoner og den foreslåtte styrkingen vil derfor bety redusert risiko for samtidighetskonflikter og situasjoner hvor tilgjengelige ressurser på vakt må omdisponeres etter hvor behovet er størst. Vi vil fortsatt jobbe med målsettingen om å redusere oppmøte av pasienter med lav hastegrad. Dette gjøres ved legevakten lokalt og i samhandling med fastleger gjennom økt tilgjengelighet ved fastlegekontorene, sier kommunalsjef Grete Syrdal.

LES MER: Beordrer full sjekk av legevakten