Skip to main content

Låve til å bo og arbeide i

Gårdstun: Slik presenterer mulighetsstudien det fremtidige gårdstunet på Nedre Sem, sett mot Semsvannet. Den nye låven beholder låvepreget, med blant annet den gamle steinmuren og låvebroen. Både hovedbygningen til høyre og sidebygningen er alt tatt i bruk. TEGNING: TERJE GRØNMO ARKITEKTER

Låven på Nedre Sem er så falleferdig at den må bygges opp på ny. Men uttrykket skal bevares.

Da Asker kommune kjøpte gården Nedre Sem i 2013, var det tidlig klart at bygningene skulle brukes til kommunale tilbud. Gården er tatt gradvis i bruk. I hovedhuset er et arbeidssenter, og i sidebygningen er det boliger for folk med psykiske problemer. Nå står låven for tur.

– Utfordrende, men med stor potensial, sier Ingunn Ramsfjell om låven. Hun er arkitekt hos eiendomsdirektøren og leder et mulighetsstudie av eiendommen.

LES OGSÅ: Redder skrøpelig gamling

Låven har stått ubrukt i mange år, og er sterkt preget av forfall. Blant annet har deler av taket ramlet sammen.

Nytt og gammelt

Hovedgrepet er ifølge Ramsfjell å rive og oppføre et helt nytt bygg som man på utsiden kler med delvis gjenbrukte materialer fra den gamle låven for å beholde låvepreget. Blant annet vil låvebroen gjenskapes og den gamle steinmuren beholdes. Låven er ikke fredet som på Øvre Sem, men registrert som kulturminne.

– Både Fylkesmannen og fylkeskommunen har vært på befaring, og er positive, sier Ramsfjell.

Bygningen er i tre plan. I de to første etasjene blir det god plass til verksteder og arbeidsstuer til mennesker med spesielle behov. I øverste etasje kan det bli plass til seks leiligheter for utviklingshemmede, med heisinngang lenger nede.

Ferdig om tre år

– Vi er i dialog med Husbanken for å få tilskudd til prosjektet, men det er ikke avklart, sier Ramsfjell.

LES OGSÅ: Disse leilighetene er klare for folk i boligkø

Ennå er ikke mulighetsstudien helt ferdig. Det gjenstår blant annet et kostnadsoverslag og flere tekniske løsninger. Prosjektet har et tre års perspektiv. Mulighetsstudien ble presentert for formannskapet denne uken.

– Det er veldig bra hvis vi med dette kan løse våre behov for boliger og arbeidsplasser samtidig som vi kan ta vare på gården, sier ordfører Lene Conradi.

 

 

Les flere artikler