Skip to main content

Landås-naboer satte kommuneplansjefen til veggs: – Ikke ta fjordutsikten fra oss

KAMP OM HØYDER: – Den nye bebyggelsen må senkes slik at vi fortsatt kan få se Oslofjorden, sier Even Rudberg (t.h.), Per Morten Sandset og Else Høibraaten til Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

Beboere på nordsiden av Hønsveien ber kommunen senke den planlagte bebyggelsen på Landåsjordet slik at de ikke mister fjordutsikten. Det var rekordbesøk i kommunestyresalen under høringsmøtet om storutbyggingen onsdag kveld.

Les flere artikler