Skip to main content

Lager ny p-plass for markatravere under E16

OMFATTENDE HUGST: Her ved Skoglund skal ny E16 krysse den nåværende veien på bro. Det er allerede hugget skog for å gjøre plass til den nye veien, som kan stå ferdig i 2024. Senere i år skal det hugges mye mer i området, som forberedelser til anleggsarbeidene.FOTO: KARL BRAANAAS

Markafolket vil også – ironisk nok – nyte godt av den nye veitraseen for E16 sør Sollihøgda.

Les flere artikler