Skip to main content

Kutter parkering i kjellere – bygger p-hus

PARKERINGSHUS: Västra Hamnen har kuttet parkering under bakken og satser på p-hus. FOTO: KNUT BJERKE

Flere store parkeringshus bygges på det gamle verftsområdet utenfor Malmö sentrum.

– Parkeringshus er mer fleksibelt enn parkering under husene, det har vi gått bort ifra, sier planarkitekt Katarina Jeraeus i Malmö kommune.

Kommunen jobber for å få ned bilbruken på det gamle industriområdet i Västra Hamnen.

HER KAN DU LESE: Hva har et gammelt verft i Malmø og en nedlagt flyplass på Fornebu til felles?

Da de første beboerne flyttet inn i 2001 hadde kommunen lagt opp til at hver familie skulle ha én bil.

– Det holdt ikke. Familiene hadde flere biler og det ble kaos. Folk parkerte over alt og trafikken var stor. De som planla den første delen på det nye boligområdet bommet. Men vi har lært. Tidligere ble nesten alle p-plasser lagt underbakken, noe som også er dyrt. I dag bygges p-hus sentralt inne på området. Det har vist seg å være mer fleksibelt og billigere, forteller kommunikasjonsarbeider Elisabet Corengia i Malmö kommune.

I dag er parkeringsnormen på 0,6, altså langt under det som var mislykket for 18 år siden.

Under bakken på Fornebu

For Fornebu er det lagt opp til en parkeringsnorm som gir rom for én bil pr. 100 kvadratmeter som bygges. Det er ikke lagt opp til at det bygges egne p-hus.

– Vi planlegger ikke for parkeringshus over bakken. Det er mulig det er billigere enn å legge det under, men slik vi ser det vil det ikke være aktuelt på vårt område, sier konserndirektør for Stor-Oslo i Selvaag, Øystein Klungland.

Han forteller utbyggingsselskapet har som mål å ha bli bilfrie gater med parkering i kjellerne på Fornebu Sør hvor det skal bygges en ny bydel.

P-hus med elproduksjon

Flere av p-husene i Västra Hamnen driver lokal elproduksjon med integrerte solceller og vindturbiner. Disse skal bidra til å lade elbiler ved siden av at husene er selvforsynt med energi.

Grønne planter slynger seg rundt fasaden på p-husene og fuglekasser er hengt opp. Vegetasjonen skal bidra til å absorbere partikler og nøytralisere bilens utslipp. Her samles også regnvann som kan brukes til vanning av grøntområder.

På Fornebu er det egne testområder for miljøtiltak.

Gratis bilpool

Malmö kommune og utbyggere jobber intenst med forskjellige mobilitetsløsninger. Målet er at antall bilreiser skal minskes til 30 prosent. Västra Hamnens langsiktige mål er at gang-, sykkel- og kollektivtrafikk skal stå for minst 75 prosent av alle beboernes reiser og 70 prosent av reisene til jobb.

Svenskene jobber for å endre reisevaner og adferd gjennom fysisk planlegging og holdningsendringer. Allerede før et nytt område bygges planlegges det nøye for å skape best mulig forhold for at beboere skal velge å gå, sykle eller kjøre kollektivt.

– I dag er det blant annet gratis bilpool i enkelte av utbyggingsområdene, forteller Corengia.

Innenfor området som kalles Fullrigger med 630 boliger oppfordres innbyggerne til en bilfri livsstil. Alle som bor på stedet blir automatisk medlemmer av en bilpool hvor de kan låne bil ved behov.

– Reduserer bilbruken

En norsk studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at de fleste husholdninger som går fra å eie egen bil til å dele, reduserer sin egen bilbruk med ca. en tredel.

Miljøgevinsten modereres likevel av at bilførere som tidligere ikke eide bil øker sin bilbruk, men sannsynligvis ikke så mye som hvis de hadde kjøpt en privatbil.

Ifølge studien til TØI er det også en viss fare for at bruk av delebiler kan fortrenge bruk av miljøvennlige transportformer. I dag benyttes delebiler først og fremst til lengre reiser i helger og ferier, og til reiser der det er behov for stor lastekapasitet.

Det er altså snakk turer som ikke kan gjøres med sykkel eller til fots.

Studien konkluderer med at det er grunnlag for å hevde at bildeling vil ha en miljøgevinst, så lenge dette tas i bruk som en erstatning til det å eie egen bil.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.