Skip to main content

Kritisk til rulleskianlegg på Føyka

KRITISK: Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø tror et rulleskianlegg på Føyka kan komme i konflkt med Føyka-utbyggingen. FOTO: ULF HANSEN

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø er kritisk til planene om rulleskianlegg på Føyka.

Onsdag skrev Budstikka om Her er Asker skiklubbs planer for rulleskibane på Føyka på 1.150 meter på Føyka. Planen er å asfaltere en trimløype fra 1986, som går rundt hele Føyka-anlegget og i ytterkanten av Askerparken, i kombinasjon med anleggsveiene som ble etablert i forbindelse med oppgraderingen av kunstgressbanen i 2010.

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø tror rulleskitraseen kan komme i konflikt med dagens regelverk.

– Vi tror at dette er et tiltak som er mer omfattende enn slik det er lagt frem. I partiet hvor traseen er tenkt ned mot Drengsrudbekken, kommer det blant annet i konflikt med dagens regelverk i forhold til bygg- og anleggssonen som ligger inne i kommunedelplanen, sier Midtbø.

LES OGSÅ: Her kommer den første rulleskibanen

I veien for utbygging

Forslaget om et rulleskianlegg kommer opp samtidig som det arbeides med planene om å utvikle Føyka med boliger, næringseiendom og parkområde.

– Det vil fortsatt gå noen år før selve Føyka-utbyggingen kommer i gang. Reguleringsplanen forutsettes vedtatt i løpet av neste år. Deretter skal gjennomføringsmodeller avklares, utbyggere skal på plass, og ikke minst, grunnforholdene må stabiliseres. Oppstart er også avhengig av markedssituasjonen, sier Midtbø, og fortsetter:

– Vi tror vel at en utbygging av de østre områder, inn mot dagens sentrum, kan være i gang i løpet av 3–4 år.

Ifølge markeds- og prosjektansvarlig Svein Granerud i Asker Skiklubb vil rulleskianlegget ikke være i veien for en utvikling av Føyka. Kommuneplansjefen er ikke like sikker på det.

– Det er ikke helt riktig. Rulleskitraseen vil ligge delvis inne i området ved friidrettsstadion og kunstgressbanen, som er innenfor de fremtidige utbyggingsplanene, fastslår Midtbø.

LES OGSÅ: Her kommer Bærums andre rulleskiløype

To rulleskianlegg

Parallelt med Føyka-utviklingen foregår det også planlegging på Drengsrud.

– Her samarbeider vi nært med Skiklubben, i den hensikt å finne frem til best mulig løsninger for Skiklubben. Som kjent er løsningene på Drengsrud avgjørende også for fremdriften på Føyka, sier Midtbø, og fortsetter:

– Jeg vil for øvrig minne påpeke at vi fra kommunens side fortiden jobber med to konkrete rulleskianlegg, et på Dikemark, DIF-banen, og et nettopp på Drengsrud. Det kan kanskje være en idé å se disse anleggene i sammenheng, legger han til.

Midtbø peker også på at Føyka fortsatt er et idrettsområde, og at deler av Føyka vil være det også etter at utbyggingen er igangsatt.

– Asker Skiklubb vil naturligvis skjøtte dette idrettsområdet videre, noe som innebærer at det også vil dukke opp ønsker om nye anlegg, sier kommuneplansjefen.

LES OGSÅ: La skiene på hylla, ruller videre

– Fordel at det harmoniserer

Han er imidlertid klar på at et rulleskianlegg må vurderes ut ifra de regulerte rammene som gjelder for området, men også at planene må vurderes opp mot de nye planene for Føyka, også de vestre deler av Føyka som er avsatt som park og aktivitetsområde.

– Her skal det inn turstier og anlegg for uorganisert aktivitet og rekreasjon, rettet mot unge og eldre askerbøringer. Det vil naturligvis være en stor fordel om nye tiltak som nå gjøres på Føyka harmonerer med de langsiktige planene. Dette vil også bli konkret vurdert ved en byggesaksbehandling, avslutter Midtbø.

Les flere artikler