Det har lenge vært klart at Hurum vil slå seg sammen med de to nabokommunene, men først i dag ble det endelig klart da kommunestyret i Hurum gikk inn for sammenslåing med 21 mot 8 stemmer.

Asker og Røyken har allerede sagt ja. Fra 1. januar 2020 skal de tre kommunene være én.

LES OGSÅ: Bli med Budstikka til kommunegrensa... og forbi!

– Historisk vedtak

– Da har vi gjort historisk vedtak, jeg er sikker på at dette er riktig vei å gå for Hurum, men jeg har respekt for dem som har ment noe annet. De folkevalgte nå har sagt sitt, og vi sier ja til oppfordringen fra regjeringen om å slå seg sammen. Vi har behov for mer robuste kommuner for å få gode fagmiljøer med kompetanse. Vi må drive mer rasjonelt med flere og bedre tjenester, sa ordfører Monica Vee Bratlie til kommunestyret i Hurum rett etter at resultatet var klart i dag.

– Å bevare nærdemokratiet vil bli utfordrende, vi går fra en mellomstor kommune til å bli en av landets største. Da vil det bli større distanse og mer utfordrende å drive kommunen, men jeg er trygg på at den beslutningen som er tatt vil gjøre kommunene bedre sammen. Vi har nå en stor jobb foran oss, det er tre store organisasjoner som skal slå seg sammen, det er et gigantisk organisasjonsprosjekt, sa ordføreren.

LES MER: Endelig ja til Røyken og Hurum

- Asker blir så mye mer

- Vi skal både bevare det som er bra og bygge noe nytt – sammen. Navnet blir Asker, men Asker blir så mye mer enn det Asker er nå. Samtidig skal tjenestetilbudet videreføres og videreutvikles nær der folk bor. Vi skal fortsatt ha levende lokalsamfunn og nærsentra hvor folk føler seg hjemme. Her blir det gode oppvekstvilkår og godt bomiljø nært sjøen, marka og hovedstaden. Jeg tror generasjoner etter oss vil nikke anerkjennende til beslutningen vi nå har tatt, og fremtiden vil vise at nye generasjoners røtter kan gro seg sterke med nærhet til hverandre, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Asker sa ja

Etter nesten tre timers debatt ble det et overveldende ja til sammenslåing med Røyken og Hurum i Asker kommunestyre tirsdag for en uke siden.

Etter at forslaget fra Frp, SV, Sp, PP og to representanter fra MDG om at Asker fortsatt skal bestå som egen kommune ble nedstemt mot deres 10 stemmer, endte det med at bare 5 av 47 kommunestyrerepresentanter stemte mot at Asker søker å slå seg sammen med de to kommunene i sør.

LES OGSÅ: Overveldende ja fra Røyken

Røyken sa ja

Med 24 mot 3 stemmer vedtok Røyken kommunestyre torsdag å si ja til sammenslåing med Asker og Hurum. Utfallet var egentlig gitt på forhånd etter at formannskapet med åtte mot en for to uker siden innstilte på å anbefale sammenslåing overfor kommunestyret. Det var de to fra MDG og SVs ene representant som stemte mot sammenslåingen i kommunestyret i Røyken.