Skip to main content

Kommunen kjøper konsulenthjelp for å få folk til å bruke mer Facebook på jobben

HJELP: Kommunikasjonsrådgiver Vibeke Lindeberg Sand i Asker får ekstern hjelp til Facebook-arbeidet i denne hektiske perioden rundt kommune-sammenslåingen.

På en lukket kommune-Facebook skal ansatte i det kommende stor-Asker bli kjent på kryss og tvers, og smi en ny, felles identitet. Men visse grupper ansatte trenger hjelp til å bli fortrolige med verktøyet.

Les flere artikler