Skip to main content

Kommuneansatte flytter ut: Alle i Kommunegården putter kontoret i en liten pappeske

PAKKER: Cecilie Brendås (t.v.), Bente M. Nesset, Anita Gustavsen, Line Brun og Tina Langaas har hatt siste dag på cellekontorer i Kommunegården. Nå ser de frem kontorpulter i åpent landskap. FOTO: KARL BRAANAAS

Møbler, pc-er, pappkasser, kunst og 700 ansatte er på vei ut av Kommunegården. Bygget ribbes før det rives.

Les flere artikler