Skip to main content

Køen kan bli borte om denne bomavgiften innføres

KRAFTIG NEDGANG? Køproblemene på Lysaker i rushtiden blir trolig langt mindre hvis det nye forslaget om bomavgifter fra Statens vegvesen skulle bli resultatet.

Hadde en bomavgift på 76,50 kroner blitt innført i nå, ville køen på E18 blitt kraftig redusert – kanskje til og med borte.

76,50 er bomavgiften Statens vegvesen har foreslått å innføre fra mars 2018 for dieselbiler i rushet.

Bensinbiler vil få en tier mindre, ifølge forslaget for avgift i bommen i Oslo og i Bærum.

LES OGSÅ: Ap- og Høyre i Bærum deler E18-irritasjonen: – Nå er det nok!

Kraftig nedgang

I utredningen «Trafikantbetaling – revidert avtale Oslopakke 3» kalkulerern forskerne med at trafikken gjennom bomringen reduseres med rundt 0,5 prosent for hver krone i økt realpris i bommen for personbiler.

Det kan bety en nedgang på 14 prosent i dieselbiltrafikken ved 76,50 kroner i bomavgift, som er Statens vegvesens nye forslag til bomavgift rundt Oslo.

– Vi regner med at 10 prosent trafikknedgang er rundt det som skal til for å fjerne køen i rushet, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Men jeg tror 0,5 prosent nedgang per krone mer i bomavgift er å ta hardt i.

Uansett om effekten er en del lavere enn det utredningen fra COWI sier, så kan likevel køproblematikken i rushet bli en helt annen.

LES OGSÅ: E18-forhandlingene: Høyre vil ikke være absolutt på hvor høye bompenger de kan godta

– Ingen kommentar

COWI, som har skrevet rapporten, ønsker ikke å kommentere tallene. De henviser til oppdragsgiver: Oslopakke 3-sekretariatet. COWI opplyser at det er gjort nye utregninger etter denne rapporten. Sekretariatsleder Terje Rognlien vil ikke å kommentere dem.

– Dere får bruke de tallene som foreligger, sier han.

Og bekrefter at de gir et «grovt anslag» på situasjonen.

– Det ville ha hjulpet en god del på køproblematikken. Finansieringsanalysen for E18 kom frem til at den trafikantbetalingen de opererte med da, ville gi en trafikkreduksjon hvor trafikkvolumene ville bli redusert så mye at de ikke ville komme opp igjen før veien er nedbetalt etter 20 år. Det sier ganske mye, sier Johansen hos Tøi.

– Kan 76,50 kroner i bomavgift være nok til at det ikke lenger er kø på E18?

– Det kommer jo an hvor. Mye av trafikken på E18 er også lokaltrafikk som ikke krysser dagens bomstasjoner.

– Men det er grunn til å tro at en slik avgift ville hjelpe mye i seg selv?

– Ja, det tror jeg. All erfaring tyder på det, sier han.

Og viser til god effekt på rushtidsavgift i Bergen.

LES OGSÅ: Bla deg gjennom E18s historie

 

Les flere artikler