Skip to main content

Kles- og bilarvinger godt representert

FRA BRØDRE TIL NYE GENERASJONER: Joakim (t.h) er fortsatt godt oppe på formueslisten. Mens brødrene Marius (t.v) og Petter ikke lenger topper listene. I stedet har barna i økende grad kommet inn på listene.

Familiene Varner og Kolberg er godt representert blant de rikeste i Asker.

Thomas og Kristian Kolberg fra Nesøya er på 4. og 5. plass på formueslistene i Asker, med formuer på henholdsvis  580,4 millioner kroner og 496,9 millioner kroner.

Ble rike på Mazda og Hyundai

De to er sønner av Tom Kolberg.

Han ble rik på import og salg av Mazda og Hyundai.

Klesimperiet Varner

Varner-familien er også svært godt representert på formueslisten i  Asker.

Av brødrene Joakim, Marius og Petter er denne gangen lillebror Joakim høyest på listen i familien. Han står på syvende plass over formueslisten i Asker med en formue på 418,4 millioner kroner.

Petter og Marius glimrer med sitt fravær på topplisten.

I stedet for selv å være representert høyt på listene er det nå brødrenes barn som er representert langt oppe på listene over de mest formuende.

Barna var også i 2016 godt med.

 

Les flere artikler