Skip to main content

Kjørbo-anlegget ble aldri behandlet politisk

Ødeleggelsene på hydrogenstasjonen på Kjørbo er store etter eksplosjonen mandag. Tirsdag ettermiddag var det ennå ikke ryddet opp rundt stasjonen. Politiet hadde krimteknikere på plass tidligere på dagen.

Ødeleggelsene på hydrogenstasjonen på Kjørbo er store etter eksplosjonen mandag. Tirsdag ettermiddag var det ennå ikke ryddet opp rundt stasjonen. Politiet hadde krimteknikere på plass tidligere på dagen.

Ved hydrogenstasjonen på Høvik sa politikerne først nei til produksjon av gass. Stasjonen som eksploderte på Kjørbo, ble aldri behandlet politisk.

Mandag ettermiddag eksploderte Uno-Xs hydrogenstasjon på Kjørbo i Sandvika. 

 Bærum har hatt to hydrogenstasjoner, en på Høvik og anlegget som gikk i luften.

16. juni 2016 stoppet politikerne i planutvalget i Bærum Hyops' planer for å starte produksjon av hydrogengass ved stasjonen selskapet skulle bygge ved den gamle presteboligen rett nedenfor Høvik kirke.

Ingen risikoanalyse

Politikerne ga grønt lys for fyllestasjon, men de sa nei til gassproduksjon da det ikke var lagt frem en risiko- og sårbarhetsanalyse for hydrogenproduksjon. 

To år senere hadde Hyop risikoanalysen klar, og 23. august 2018 sa politikerne ja til gassproduksjon ved stasjonen.

Men gassanlegget ble aldri bygget. Hyop la ned stasjonen noen dager etter vedtaket på grunn av elendig gass-salg. Få biler var innom stasjonen og fylte hydrogen. Selskapet manglet penger og ga opp på Høvik og fire andre stasjoner på Østlandet. 

Parkeringsplass

Hydrogenstasjonen på Kjørbo ble aldri politisk behandlet. Stasjonen var den første bruker av overskuddsenergi fra et plusshus i verden, Powerhouse Kjørbo, til å produsere hydrogen. 

– Årsaken er at planutvalget i utgangspunktet kun tar stilling til reguleringsmessige forhold som utforming og plassering av bygg. På Høvik var det utfordringer blant annet med nærheten til kirken. I den forbindelse ble det stilt spørsmål om sikkerhetsanalysen i den politiske behandlingen av byggesaken, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

- På Kjørbo var det ingen reguleringsmessige utfordringer, derfor ble ikke saken behandlet av planutvalget, men administrativt. Stasjonen ble plassert på en tidligere parkeringsplass, sier Wøhni.

– Har ikke spisskompetanse

I begynnelsen av september 2016 ga administrasjonen Kjørbo-prosjektet grønt lys til bygging, noen dager senere var sikkerhetsanalysen fra ansvarlig søker Asplan Viak.

– Kommunen har ikke nødvendig spisskompetanse til å vurdere sikkerheten ved slike anlegg. Derfor er kommunen avhengig av at fagmyndighetene, brannvernmyndigheter og Direktoratet for sivilt beredskap (DSB), aksepterer anlegget, sier Wøhni. 

Ansvarlig søker, Asplan Viak, viste også i sin redegjørelse om sikkerhetsaspektene til informasjon fra UnoX som er tiltakshaver.

Selskapet Hyop, som åpnet hydrogenstasjonen på Høvik, kunne ikke viste til en risiko- og sikkerhetsanalyse da de søkte om å få produsere hydrogen i 2016. Politikerne i planutvalget sa nei på grunn av usikkerheter rundt sikkerheten. I 2018 fikk selskapet tillatelse etter å ha levert en sikkerhetsanalysen

Selskapet Hyop, som åpnet hydrogenstasjonen på Høvik, kunne ikke viste til en risiko- og sikkerhetsanalyse da de søkte om å få produsere hydrogen i 2016. Politikerne i planutvalget sa nei på grunn av usikkerheter rundt sikkerheten. I 2018 fikk selskapet tillatelse etter å ha levert en sikkerhetsanalysen 

 Beklager sterkt

På bakgrunn av eksplosjonen har rådmannen bedt om at det redegjøres for saken i formannskapet onsdag 12. juni.

– Kommunen beklager sterkt at denne situasjonen har oppstått og vil nå foreta en gjennomgang av om fagmyndighetene har belyst eksplosjonsfaren godt nok. Kommunen vil følge etterforskningen nøye, for å få kunnskap om hva årsakene til eksplosjonen er, sier kommunaldirektør Wøhni.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.