Nå varsler naboene kamp mot flertallspartiene. De stusser over at kommunen ønsker å plassere omsorgsboligene i et nærmiljø som ikke er regulert til boliger, og reagerer på støyforholdene på tomten.

– Jeg bor like ved parkeringsplassen der botiltaket er foreslått plassert. Det er veldig mye støy her. Jeg har knapt sovet ordentlig en vinternatt siden kommunalteknisk avdeling kom hit i 1972, sier Bjørn Haavik.

Han og naboene sikter til hvor vidt det er egnede forhold for beboerne på botiltaket – selv om det er foreslått at noe av anleggsmaskinene på området skal flyttes til en annen tomt i Asker.

Skoler og barnehager

Området er i tillegg trafikkbelastet. Rundt 2.800 kjøretøy passerer tomten daglig. Det er registrert syv ulykker like ved parkeringsplassen på Fusdalbråten 4 de siste fire årene. Botiltaket blir dessuten liggende i nærheten av blant annet tre barnehager.

– Det bor også mange småbarnsfamilier her, som bruker veien forbi parkeringsplassen for å komme i barnehage og skole. Vi er svært usikre på hva botiltaket vil føre med seg av konsekvenser, og vi regner med at de samme argumentene som er brukt ved tidligere tomtevalg også er gjeldende her, påpeker Per A. Aabakken i Bondibråten vel.

– Vi kan rett og slett ikke se at denne tomten er egnet, påpeker han og de andre naboene.

I tillegg mener naboene de er blitt dårlig informert.

– Fem dager før forslaget skulle opp til behandling fikk vi et uadressert brev i posten. Faktisk var det de færreste som fikk dette brevet, sier Haavik, Narve Aaby og Aabakken.
Saken ble for øvrig utsatt til formannskapet 14. desember.

– Hele saksgangen virker rar for oss. Nå vil vi kontakte politikerne i flertallspartiene for å stoppe dette, sier Haavik.