Skip to main content

Kirkene i Asker ber om hjelp etter at strømutgiftene økte med 61 prosent

Kirkesjef John Grimsby i Asker har allerede senket temperaturene i de fleste kirkebyggene. Her i Asker kapell er ullgenseren på.

Kirkesjef John Grimsby i Asker har allerede senket temperaturene i de fleste kirkebyggene. Her i Asker kapell er ullgenseren på.

Foto: KNUT BJERKE

Kirkene i Asker har fått økte strømutgifter på 1,2 millioner kroner. Nå ber de kommunen om hjelp. 

Asker kirkelige fellesråds samlede strømkostnader for 2021 har endt på 3,1 millioner kroner. Det er 1,2 millioner mer enn året før. Kirkesjefen frykter nå konsekvensene. 

– Da må vi enten kutte i lønnskostnader eller i vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder. Derfor er dette en alvorlig problemstilling for oss, og jeg er helt sikker på at det heller ikke er ønsket situasjon fra kommunens side, kommenterer kirkesjef John Grimsby. 

I slutten av januar sendte fellesrådet en henvendelse til Asker kommune der de ba om kompensasjon for de økte strømkostnadene. 

Mange fortvilte henvendelser

Asker kommune har stor forståelse for ønsket og vil vurdere det inn mot første tertialrapport.

Kommunedirektør Lars Bjerke mener regjeringen må ta regningen for langt flere samfunnsaktører.

Kommunedirektør Lars Bjerke mener regjeringen må ta regningen for langt flere samfunnsaktører.

Foto: TRINE JØDAL

– Vi er innstilt på å ta det videre, men samtidig ber vi kirken adressere dette til regjeringen. Vi forventer at staten stiller opp, de har fått 23,8 milliarder i økte inntekter på grunn av de høye strømprisene. Da er det rimelig og riktig at en del av disse midlene går tilbake som tilskudd, sier kommunedirektør Lars Bjerke. 

Men regjeringen sier nei til en egen strømstøtteordning for kirkene. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har gjort det klart at kommunene må bidra fra de økte frie midlene som er delt ut over statsbudsjettet. 

– Frie midler? Vi har per i dag ikke fått noen kompensasjoner fra regjeringen til dette, men vi har forventninger om at de følger opp med strømstøtte til kirken og andre trossamfunn, sier Bjerke. 

– Vi får mange fortvilede henvendelser for tiden, dette rammer alle aktørene i samfunnet. Frivilligheten, idrettslag, foreninger, næringsliv og kirken synes prisene er urimelige, sier kommunedirektøren.

Har senket temperaturene

Dersom kirken ikke får almisser fra kommune eller stat vil det gå på bekostning av planlagte aktiviteter. 

– Da må vi dekke økte kostnader med midler fra lønn eller forebyggende vedlikehold av byggene. Det er det nok ingen som ønsker, sier Grimsby.

– Mennesker er viktigere enn bygg, så det betyr i så fall at vi må skyve på vedlikeholdet. Av erfaring er ikke det kostnadseffektivt, sier Grimsby.

– Da må vi enten kutte i lønnskostnader eller i vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder, kommenterer kirkesjef John Grimsby i Asker.
– Da må vi enten kutte i lønnskostnader eller i vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder, kommenterer kirkesjef John Grimsby i Asker.
Foto: KNUT BJERKE

Det er hovedsakelig oppvarming som trekker strøm ved kirkene i Asker. 

– Vi har allerede senket temperaturene i de fleste byggene. Men vi må samtidig ta hensyn til folk og bevaring av bygg og inventar. Vi kan ikke bare skru av strømmen selv om vi gjør det der vi kan, sier kirkesjefen. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.