Mens de norsk-lutherske kirkene i Asker og Bærum har et elendig besøk i påsken sammenlignet med julehøytiden, var katolske Mariakirken på Stabekk fylt til randen på palmesøndag, og det vil den bli skjærtorsdag, langfredag og påskeaften. Det er like sikkert som «amen i kjerka» skal vi tro sogneprest Kirsebom.

– Over halvparten av våre medlemmer er utlendinger som ikke har noen tradisjon for dra til fjells i påsken, men det er ikke hele årsaken til at jeg vet det vil bli fulle kirker, sier Kirsebom.

Den katolske menigheten i Asker og Bærum har to kirker, begge beliggende i Bærum: Maria-kirken på Stabekk og Kristi Freds kirke på Eikeli.

To kirker – tre språk

På Eikeli holdes det messer på engelsk og norsk, på Stabekk på polsk og norsk.

Menigheten har en egen polsk kapellan.

Ved forrige telling hadde Mariamenigheten, som Asker og Bærums katolske menighet heter, rundt 8.000 medlemmer.

– Vi får se hva neste telling resulterer i, sier Kirsebom med humoristisk henvisning til beskyldningene om at Den katolske kirke i Norge skal ha jukset med medlemstallene.

Helt sikkert er det at Mariamenigheten er meget internasjonal, hvor omtrent halvparten av medlemmene kommer fra Polen, i tillegg er Asia ved Vietnam, Filippinene og Latin-Amerika sterkt representert.

Medlemsvekst

Menigheten har hatt en kraftig vekst siden årtusenskiftet, da medlemstallet var litt over 2.000.

– Asker og Bærum har tatt imot sin del av innvandrere og flyktninger fra katolske land. De seneste årene har mange polske håndverkere flyttet hit. Vi bærer veldig preg av det, sier Kirsebom.

– Vi forbinder katolske kirker med Sankt Peterskirken og Notre-Dame, slik stil ser vi ikke mye av her i Mariakirken?

– Nei, den er veldig 60-talls nøktern. Men de fleste av våre utenlandske medlemmer kommer fra nøkterne kår og forventer ikke de ekstravagante utsmykningene fra søreuropeiske kirkebygg.

– Påsken er den klart viktigste høytiden i den katolske kirken. Julen er viktig, men påsken var den første kristne høytiden. Derfor blir det fulle kirker i påskedagene. Det er det forresten hver søndag, avslutter Kirsebom.